|
sharghdaily
«حمایت از شرق»

حیات «شرق» به کمکهای شما وابسته است و به این وابستگی مفتخر است. «شرق» در طول دو دهه انتشار، همواره بر استقلال رأی خود پافشاری کرده است و با این باور، با رویکردی انتقادی به تحلیل اخبار و وقایع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پرداخته و این امر بدون آنکه «شرق» به حزب، مرام یا تشکل سیاسی خاصی وابسته باشد، محقق شده است. پس دور از انتظار نیست که «شرق» نیز همچون دیگر مراکز و نهادهای خصوصی به تنگناهای اقتصادی گرفتار شود. با وجود این بنا داریم با مساعدت مالی مخاطبان خود، مردم و نخبگان اقتصادی این مسیر را ادامه دهیم و برای بقای خود دلبسته کسانی هستیم که استقلال این رسانه را محترم می‌شمارند و برای ادامه راه همراهی و کمک می‌کنند

آرشیو
  • جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

    در فضای آکادمیک این ایده پذیرفته شده است که تخصص‌گرایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی و مدرن‌شدن است. تخصصی‌شدن فقط بحثی در رشته‌های علمی و دانشگاهی نیست، بلکه گفته می‌شود راه رسیدن به توسعه، تخصصی‌شدن سازمان‌ها و نهادهای کشور است.

00:00
00:00