|
برداشت
  • نیلوفر اردلان تاکید دارد که صداوسیما می‌تواند نقش مهمی در باز شدن فضا برای ورزشکاران زن داشته باشد.

  • انسیه فروغی ۲۴ ساله و اسکیت سوار است و در سال ۲۰۱۹ مقام پنجم مسابقات چین را کسب کرده است.

  • نسرین تیموری، یکی از معدود بدلکاران زن در ایران است. عشق به هیجان باعث شده بدلکاری را انتخاب کند و برایش مهم نیست،…

۱