|
مستند
  • این گزارش، روایت کوتاهی از سفر چند هفته‌ای خانم «ش» به ایران است.

  • ۷۳۴روز از انهدام هواپیمای اوکراینی و کشته شدن ۱۷۶+۱ نفر گذشت. در این مدت مهمترین مطالبه خانواده قربانیان «کشف حقیقت و…

۱