|

کسری حدود 800 هزار میلیارد‌تومانی بودجه

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مشکلات بودجه و دلایل ناترازی آن، از دومرحله‌ای‌شدن بودجه سنواتی دولت خبر داد و گفت که کسری واقعی بودجه در سال گذشته حدود 794 هزار میلیارد تومان بوده است.

کسری حدود 800 هزار میلیارد‌تومانی بودجه

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مشکلات بودجه و دلایل ناترازی آن، از دومرحله‌ای‌شدن بودجه سنواتی دولت خبر داد و گفت که کسری واقعی بودجه در سال گذشته حدود 794 هزار میلیارد تومان بوده است. به گزارش تسنیم رحیم ممبینی در همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم اعلام کرد: «کسری عمومی بودجه حدود 304 هزار میلیارد تومان در سال 1401 بود، کسری هدفمندسازی حدود 190 هزار میلیارد تومان، تعهدات سال 1401 دولت به تأمین اجتماعی و بانک‌ها حدود 300 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود 794 هزار میلیارد تومان بود». او تأکید کرد: «زیان شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در کشور ما زیاد است، در دنیا شاهد هستیم که زیان شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از شش درصد باشد و در بعضی کشورها سه درصد است؛ مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها، حدود هزارو 144 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود هزارو 894 هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت حدود 74 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی است».

او همچنین گفت: «یکی از شاخص‌های مهم در مطلوبیت بودجه، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است، برخی می‌گفتند رساندن این نسبت به 13، 14 کار راحتی است و این در حالی است که امروز این نسبت کمتر از 6 و 7 است. بر‌اساس اعلام ممبینی، معافیت‌های اشخاص حقوقی حدود 345 هزار میلیارد تومان، معوقات مالیاتی حدود 480 هزار میلیارد تومان و فرارهای مالیاتی (حدود 50 درصد درآمدهای وصولی) است که طبق بودجه 1402 حدود 350 هزار میلیارد تومان می‌شود. در بحث مولدسازی دارایی‌ها نیز حدود 33 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که 9 درصد آن محقق شده؛ در‌حالی‌که در بودجه 1402 حدود صد هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال 1402 محسوب می‌شود.