|
کدخبر: 297651

دومینوی اشتباه رسانه‌ای

روز گذشته در مطلبی که با تیتر «مذاکره بدون پیش‌شرط بین دو کشور همیشه رقیب» منتشر شد، گزارش کوتاهی بر بخشی از گفت‌‌وگو با علیرضا عنایتی، مدیرکل خلیج فارس در مورد مذاکره ایران و عربستان نوشته شده بود. متأسفانه خبری که دستمایه این گزارش شده بود در دومینوی اشتباه رسانه‌ای قرار گرفته بود. در‌حالی‌که ما این خبر را در ایسنا به نقل از الجزیره دیده بودیم، ساعتی بعد این خبر از ایسنا حذف شد. الجزیره مطلب خود را از مصاحبه مفصل روزنامه اعتماد با معاون وزیر خارجه ایران برداشته بود اما در اقدامی غیرحرفه‌ای منبع آن را ذکر نکرده بود. از‌همین‌رو، مطلب در روزنامه «شرق» بدون ذکر منبع اصلی که روزنامه اعتماد بوده، بازنشر شده که بدین‌وسیله به سهم خود از این رسانه و همکارانمان در گروه دیپلماسی پوزش می‌خواهیم.

روز گذشته در مطلبی که با تیتر «مذاکره بدون پیش‌شرط بین دو کشور همیشه رقیب» منتشر شد، گزارش کوتاهی بر بخشی از گفت‌‌وگو با علیرضا عنایتی، مدیرکل خلیج فارس در مورد مذاکره ایران و عربستان نوشته شده بود. متأسفانه خبری که دستمایه این گزارش شده بود در دومینوی اشتباه رسانه‌ای قرار گرفته بود. در‌حالی‌که ما این خبر را در ایسنا به نقل از الجزیره دیده بودیم، ساعتی بعد این خبر از ایسنا حذف شد. الجزیره مطلب خود را از مصاحبه مفصل روزنامه اعتماد با معاون وزیر خارجه ایران برداشته بود اما در اقدامی غیرحرفه‌ای منبع آن را ذکر نکرده بود. از‌همین‌رو، مطلب در روزنامه «شرق» بدون ذکر منبع اصلی که روزنامه اعتماد بوده، بازنشر شده که بدین‌وسیله به سهم خود از این رسانه و همکارانمان در گروه دیپلماسی پوزش می‌خواهیم.