|
کدخبر: 274412

جوابیه نمازی به یک مصاحبه

در‌پی چاپ گفت‌وگو با جناب علی‌محمد نمازی در تاریخ 9/9/99 با عنوان «کارگزاران اگر مجبور باشد از ‌لاریجانی حمایت می‌کند»، ایشان جوابیه‌ای برای روزنامه ارسال کرد که در ادامه می‌آید:
با سلام، متن ویرایش‌شده گفت‌وگو من با آقای علی شاملو، به تاریخ ٢٧ اکتبر ،۶ آبان‌ماه برای ایشان ارسال شد و از طرف او اعلام وصول گردید. همچنین تأکید گردید که همین متن کار شود، اما تیتری که برای مصاحبه انتخاب شده در پاسخ من به سؤال ایشان نبوده است. لطفا به استناد قانون مطبوعات اشتباه را اصلاح نمایید.

در‌پی چاپ گفت‌وگو با جناب علی‌محمد نمازی در تاریخ 9/9/99 با عنوان «کارگزاران اگر مجبور باشد از ‌لاریجانی حمایت می‌کند»، ایشان جوابیه‌ای برای روزنامه ارسال کرد که در ادامه می‌آید:
با سلام، متن ویرایش‌شده گفت‌وگو من با آقای علی شاملو، به تاریخ ٢٧ اکتبر ،۶ آبان‌ماه برای ایشان ارسال شد و از طرف او اعلام وصول گردید. همچنین تأکید گردید که همین متن کار شود، اما تیتری که برای مصاحبه انتخاب شده در پاسخ من به سؤال ایشان نبوده است. لطفا به استناد قانون مطبوعات اشتباه را اصلاح نمایید.