|
کدخبر: 263132

خبر

بازگشایی اماکن مذهبی در 300 منطقه سفید کشور
فارس: سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به وجود حداقل 300 نقطه سفید در کشور گفت: به‌زودی در مناطقی که وضعیت آنها سفید اعلام شود، نماز جماعت و جمعه برگزار می‌شود. کیانوش جهانپور اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که در آمار ابتلا و فوت داشته‌ایم و در دو هفته اخیر نیز شاهد روند نزولی در بیماری کرونا بودیم، مناطق احصا شده و به‌زودی مناطق در قالب سفید، زرد، سبز و حتی مواردی قرمز ازسوی معاونت بهداشت اعلام می‌شود. مناطقی که جزء مناطق سفید قلمداد شود می‌توانند بعد از اعلام ازسوی معاونت بهداشتی اماکن متبرکه را بازگشایی و همچنین نماز جماعت و جمعه را برگزار کنند.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: مناطقی که سفید اعلام نشوند امکان بازگشایی این اماکن را ندارند و در مناطقی که وضعیت زرد و قرمز داشته باشند مجبوریم محدودیت‌های بیشتری را اعلام کنیم.سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه معاونت بهداشت و کمیته بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا پس از احصای آمار مناطق مختلف کشور مناطق را به‌صورت لیبل سفید، زرد و قرمز مشخص کرده‌اند، افزود: ظرف امروز و فردا این مناطق شناسایی شده در قالب لیبل اعلام می‌شوند. فکر می‌کنم صدها مناطق کشور سفید اعلام شود و فکر می‌کنم بیش از 300 منطقه سفید داریم که اعلام می‌شود و این منطقی‌ترین روش درباره وضعیت مناطق مختلف است و بهتر از اعلام آمار تفکیکی در استان‌هاست.او با بیان اینکه تجمع در پارک‌ها آزاد نشده است، گفت: ورود به پارک‌ها با موضوع تجمع و اتراق متفاوت است و بازگشایی پارک‌ها با هدف حضور انفرادی است و تجمع و اتراق در پارک‌ها ممنوع است.سخنگوی وزارت بهداشت متذکر شد: بازگشایی صنوف و فعالیت مجدد واحدهای اقتصادی قاعدتا ازدحام مجدد را خواهد داشت اما در این مناطق رعایت نکات بهداشتی جدی‌تر باید باشد و فاصله‌گذاری اجتماعی را باید لحاظ کنیم. با توجه به موارد رعایت‌شده ممکن است حتی به مرحله کنترل کرونا نیز برسیم.

افزایش زمان نگهداری معتادان متجاهر به یک سال
ایلنا: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه سپاه و سازمان زندان‌ها مسئولیت قرنطینه معتادان متجاهر را برعهده دارند، گفت: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مدت‌زمان نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ به یک سال افزایش یافت.سردار مسعود زاهدیان ادامه داد: در همین راستا جلساتی در مجموعه وزارت بهداشت تشکیل و پروتکل مربوطه تهیه شده و با توجه به پروتکلی که تهیه شده است، مجموعه سازمان بهزیستی که متولی نگهداری معتادان است، جلسه کمیته ماده ۱۶ را تشکیل داده و نکاتی را که باید در این زمینه پیگیری می‌شد، مشخص کرده است. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با بیان اینکه در روزهای آینده جمع‌آوری معتادان متجاهر انجام می‌شود، تصریح کرد: این جمع‌آوری با همکاری سپاه و سازمان زندان‌ها انجام می‌شود و برای نگهداری این افراد قرنطینه‌هایی ایجاد می‌شود، در نهایت پلیس نیز به‌عنوان متولی جمع‌آوری افراد از سطح شهر و معابر اقدام خواهد کرد. سردار زاهدیان با بیان اینکه جمع‌آوری معتادان متجاهر باید با یک شیب ملایم صورت گیرد، تصریح کرد: جمع‌آوری این افراد باید به‌گونه‌ای باشد که نکات بهداشتی و فاصله اجتماعی مد نظر ستاد ملی مقابله با کرونا نیز رعایت شود، بر همین اساس نیز ما کارمان را در روزهای آینده انجام خواهیم داد. او در پاسخ به این پرسش که از چه روزی جمع‌آوری معتادان متجاهر انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: به محض آماده‌شدن مراکز قرنطینه‌ای که باید برای نگهداری این افراد شکل گیرد ما طرح جمع‌آوری را آغاز خواهیم کرد. همه ملزومات و امکانات لازم برای طرح پیش‌بینی شده و آمادگی لازم برای اجرای طرح وجود دارد و امیدواریم در یک تا دو روز آینده انجام شود.

بازگشایی اماکن مذهبی در 300 منطقه سفید کشور
فارس: سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به وجود حداقل 300 نقطه سفید در کشور گفت: به‌زودی در مناطقی که وضعیت آنها سفید اعلام شود، نماز جماعت و جمعه برگزار می‌شود. کیانوش جهانپور اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که در آمار ابتلا و فوت داشته‌ایم و در دو هفته اخیر نیز شاهد روند نزولی در بیماری کرونا بودیم، مناطق احصا شده و به‌زودی مناطق در قالب سفید، زرد، سبز و حتی مواردی قرمز ازسوی معاونت بهداشت اعلام می‌شود. مناطقی که جزء مناطق سفید قلمداد شود می‌توانند بعد از اعلام ازسوی معاونت بهداشتی اماکن متبرکه را بازگشایی و همچنین نماز جماعت و جمعه را برگزار کنند.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: مناطقی که سفید اعلام نشوند امکان بازگشایی این اماکن را ندارند و در مناطقی که وضعیت زرد و قرمز داشته باشند مجبوریم محدودیت‌های بیشتری را اعلام کنیم.سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه معاونت بهداشت و کمیته بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا پس از احصای آمار مناطق مختلف کشور مناطق را به‌صورت لیبل سفید، زرد و قرمز مشخص کرده‌اند، افزود: ظرف امروز و فردا این مناطق شناسایی شده در قالب لیبل اعلام می‌شوند. فکر می‌کنم صدها مناطق کشور سفید اعلام شود و فکر می‌کنم بیش از 300 منطقه سفید داریم که اعلام می‌شود و این منطقی‌ترین روش درباره وضعیت مناطق مختلف است و بهتر از اعلام آمار تفکیکی در استان‌هاست.او با بیان اینکه تجمع در پارک‌ها آزاد نشده است، گفت: ورود به پارک‌ها با موضوع تجمع و اتراق متفاوت است و بازگشایی پارک‌ها با هدف حضور انفرادی است و تجمع و اتراق در پارک‌ها ممنوع است.سخنگوی وزارت بهداشت متذکر شد: بازگشایی صنوف و فعالیت مجدد واحدهای اقتصادی قاعدتا ازدحام مجدد را خواهد داشت اما در این مناطق رعایت نکات بهداشتی جدی‌تر باید باشد و فاصله‌گذاری اجتماعی را باید لحاظ کنیم. با توجه به موارد رعایت‌شده ممکن است حتی به مرحله کنترل کرونا نیز برسیم.

افزایش زمان نگهداری معتادان متجاهر به یک سال
ایلنا: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه سپاه و سازمان زندان‌ها مسئولیت قرنطینه معتادان متجاهر را برعهده دارند، گفت: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مدت‌زمان نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ به یک سال افزایش یافت.سردار مسعود زاهدیان ادامه داد: در همین راستا جلساتی در مجموعه وزارت بهداشت تشکیل و پروتکل مربوطه تهیه شده و با توجه به پروتکلی که تهیه شده است، مجموعه سازمان بهزیستی که متولی نگهداری معتادان است، جلسه کمیته ماده ۱۶ را تشکیل داده و نکاتی را که باید در این زمینه پیگیری می‌شد، مشخص کرده است. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با بیان اینکه در روزهای آینده جمع‌آوری معتادان متجاهر انجام می‌شود، تصریح کرد: این جمع‌آوری با همکاری سپاه و سازمان زندان‌ها انجام می‌شود و برای نگهداری این افراد قرنطینه‌هایی ایجاد می‌شود، در نهایت پلیس نیز به‌عنوان متولی جمع‌آوری افراد از سطح شهر و معابر اقدام خواهد کرد. سردار زاهدیان با بیان اینکه جمع‌آوری معتادان متجاهر باید با یک شیب ملایم صورت گیرد، تصریح کرد: جمع‌آوری این افراد باید به‌گونه‌ای باشد که نکات بهداشتی و فاصله اجتماعی مد نظر ستاد ملی مقابله با کرونا نیز رعایت شود، بر همین اساس نیز ما کارمان را در روزهای آینده انجام خواهیم داد. او در پاسخ به این پرسش که از چه روزی جمع‌آوری معتادان متجاهر انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: به محض آماده‌شدن مراکز قرنطینه‌ای که باید برای نگهداری این افراد شکل گیرد ما طرح جمع‌آوری را آغاز خواهیم کرد. همه ملزومات و امکانات لازم برای طرح پیش‌بینی شده و آمادگی لازم برای اجرای طرح وجود دارد و امیدواریم در یک تا دو روز آینده انجام شود.