|
تاریخ و خاطره
  • بهانه سفر ما به تبریز فقط کتاب «محمدامین رسول‌زاده، گزارش‌هایی از انقلاب مشروطیت ایران» نیست. بیش از کتاب، مترجم آن…

  • میدان توپخانه از جمعیت پر شده است. چوبی که در میانۀ میدان برپاست، تمام انظار را به خود جلب کرده است. تهران به دست…

  • بیژن جزنی در نوزده دی‌ماه ۱۳۱۶ متولد شد و در ۲۹ فروردین ۱۳۵۴ در تپه‌های اوین تیرباران شد. جزنی در خانواده‌ای متولد شد…

  • «تاریخ ایران آکسفورد» کتابی است شامل ۱۶ فصل یا مقاله که در هر مقاله به یکی از دوره‌های تاریخی ایران پرداخته شده و هر…

  • «باید بدانی اکنون نمی‌توانم با آگاهی کامل از رفتار و عادت‌های اروپاییان برایت سخن بگویم؛ چراکه خودم نیز جز برداشتی…

۱