|
کدخبر: 302346

نور نوشت

راه‌آهنی که از مرکز شهر به سمت جنوب قم امتداد پیدا کرده بود با افتتاح پروژه‌های دیگر متروکه شده و در بافت شهری قرار دارد.عکس: محمد رفیعی‌موحد، تسنیم

راه‌آهنی که از مرکز شهر به سمت جنوب قم امتداد پیدا کرده بود با افتتاح پروژه‌های دیگر متروکه شده و در بافت شهری قرار دارد.عکس: محمد رفیعی‌موحد، تسنیم