|
کدخبر: 301606

قلع و قمع یا توسعه کشت تریاک؟

درحالی‌که نیروهای طالبان صد روز پیش و کمی پس از تسلط بر افغانستان از برچیده‌شدن کشت تریاک سخن می‌گفتند، شرایط بد اقتصادی، خشکسالی و عدم حمایت‌هایی که از کشاورزان افغانستانی می‌شود ممکن است موجب گسترش کشت تریاک هم شود. بی‌بی‌سی به‌تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن کشاورزان ولایت هلمند در افغانستان می‌گویند چاره‌ای جز کشت تریاک ندارند. این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته بود که برای کنترل خشخاش، باید محصولات جایگزین کشت شود و جامعه جهانی باید در این زمینه به افغانستان کمک کند. گزارش‌هایی مبنی بر افزایش درخور‌توجه کشت خشخاش در افغانستان در سال جاری پس از روی‌کار‌آمدن طالبان منتشر شده است؛ اما مجاهد هرگونه افزایش کشت را رد می‌کند. کشاورزان قندهار می‌گویند طالبان هنوز کشت خشخاش را منع نکرده‌اند. گزارش‌های تأییدنشده از برخی مناطق حاکی از آن است که امسال بیش از هر زمان دیگری خشخاش کشت شده است، مانند برخی از ولسوالی‌های دورافتاده ننگرهار در شرق کشور. افغانستان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک در جهان است. طالبان در روزهای نخست ورود به کابل اعلام کردند که سیاست دوره پیشین خود در مبارزه با مواد مخدر را احیا خواهند کرد. بخش مبارزه با مواد مخدر در وزارت کشور طالبان گفته است که در یک هفته گذشته، دوهزارو 718 معتاد به مواد مخدر را از نواحی مختلف کابل جمع‌آوری کرده‌اند. خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که معتادان جمع‌آوری‌شده به شفاخانه‌های ویژه ترک اعتیاد منتقل شده‌اند. براساس آمار وزارت بهداشت افغانستان در اوایل سال جاری، شمار معتادان در این کشور به ۲.۵ میلیون نفر می‌رسد که نزدیک به ۸۵۰ هزار نفر آن زن هستند.

درحالی‌که نیروهای طالبان صد روز پیش و کمی پس از تسلط بر افغانستان از برچیده‌شدن کشت تریاک سخن می‌گفتند، شرایط بد اقتصادی، خشکسالی و عدم حمایت‌هایی که از کشاورزان افغانستانی می‌شود ممکن است موجب گسترش کشت تریاک هم شود. بی‌بی‌سی به‌تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن کشاورزان ولایت هلمند در افغانستان می‌گویند چاره‌ای جز کشت تریاک ندارند. این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته بود که برای کنترل خشخاش، باید محصولات جایگزین کشت شود و جامعه جهانی باید در این زمینه به افغانستان کمک کند. گزارش‌هایی مبنی بر افزایش درخور‌توجه کشت خشخاش در افغانستان در سال جاری پس از روی‌کار‌آمدن طالبان منتشر شده است؛ اما مجاهد هرگونه افزایش کشت را رد می‌کند. کشاورزان قندهار می‌گویند طالبان هنوز کشت خشخاش را منع نکرده‌اند. گزارش‌های تأییدنشده از برخی مناطق حاکی از آن است که امسال بیش از هر زمان دیگری خشخاش کشت شده است، مانند برخی از ولسوالی‌های دورافتاده ننگرهار در شرق کشور. افغانستان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک در جهان است. طالبان در روزهای نخست ورود به کابل اعلام کردند که سیاست دوره پیشین خود در مبارزه با مواد مخدر را احیا خواهند کرد. بخش مبارزه با مواد مخدر در وزارت کشور طالبان گفته است که در یک هفته گذشته، دوهزارو 718 معتاد به مواد مخدر را از نواحی مختلف کابل جمع‌آوری کرده‌اند. خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که معتادان جمع‌آوری‌شده به شفاخانه‌های ویژه ترک اعتیاد منتقل شده‌اند. براساس آمار وزارت بهداشت افغانستان در اوایل سال جاری، شمار معتادان در این کشور به ۲.۵ میلیون نفر می‌رسد که نزدیک به ۸۵۰ هزار نفر آن زن هستند.