|
کدخبر: 297971

کارت حافظه دوربین‌های نظارتی تعویض می‌شود

برجام روحانی در دست رئیسی

اولین سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در دولت جدید، روز گذشته انجام شد، رافائل گروسی مشابه سفرهای پیشینش روز یکشنبه‌ای را برای سفر به تهران انتخاب کرد. ملاقات او در تهران البته اولین ملاقات مهم خارجی محمد اسلامی، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی در این سمت است. البته آنها در ملاقات دو‌ساعته روز گذشته توافق ویژه‌ای را نتوانستند به ثمر برسانند اما توافق به‌دست‌آمده نشانگر باز‌ماندن در مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایط کمای برجام است که خود قابل‌تأمل است. روز گذشته بین ایران و آژانس برای تعویض کارت‌های حافظه دوربین‌های نظارتی توافقی صورت گرفت. دوربین‌هایی که از زمان توقف تعهدات ایران طبق برجام، تنها به ضبط فعالیت‌های مراکز هسته‌ای ایران می‌پردازد و فیلم های ضبط‌شده در سازمان انرژی اتمی محفوظ مانده است. در کشمکش چند سال گذشته و بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، ایران یک سال صبر کرد تا دیگر طرفین از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان، اتحادیه اروپا، روسیه و چین به تعهداتشان در برجام نسبت به ایران متعهد و وفادار بمانند؛ اگرچه همه طبل‌ها بر سیاق متعهد‌ماندن به برجام کوبیده می‌شد اما همه آنها خالی بود و ایران انتفاعی از برجام نمی‌برد. با گام‌های کاهش تعهدات ایران در مقابل این طبل‌های خالی، نهایتا تهران از تمام تعهدات محدود‌کننده برنامه هسته‌ای خارج شد و غنی‌سازی و فعالیت های خود را از سرگرفت. اما در‌حالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگران دستیابی ایران به سطح بالای غنی‌سازی و بالا‌بودن میزان ذخایر اورانیوم ایران است، به توافق جدیدی با ایران دست یافت. در این تفاهم ایران اجازه بازدید از هیچ‌یک از سایت‌های هسته‌ای را به بازرسان آژانس نمی‌دهد ولی در عوض فعالیت‌های هسته‌ای در دوربین‌های نصب‌شده توسط آژانس ضبط شده و نهایتا در صورت نهایی‌شدن توافق بین ایران و آژانس، قابل بازبینی توسط بازرسان آژانس خواهد شد اما بدیهی است که روند پیشرفت تفاهم بین ایران و آژانس تحت‌الشعاع احیای برجام است. اسلامی، رئیس جدید سازمان انرژی اتمی روز گذشته در مورد توافق با آژانس گفته است «قرار شد تیم فنی مربوطه بعد از توافق به ایران بیایند تا بتوانند اقداماتی را که باید برای دوربین‌ها به لحاظ فنی انجام بدهند را انجام و کارت‌های حافظه طبق روالی که طبق پادمان است و در ایران نگهداری و پلمب می‌شود، همان‌جا کارت‌های قدیمی را پلمب کنند و کارت‌های جدید حافظه را در دوربین‌ها نصب کنند که روال جاری و طبیعی در سیستم نظارتی آژانس است». قرار است مذاکرات بین ایران و آژانس در حاشیه اجلاس عمومی آژانس ادامه یابد و رافائل گروسی نیز گفته که برای ادامه مذاکرات به تهران بازمی‌گردد.

اولین سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در دولت جدید، روز گذشته انجام شد، رافائل گروسی مشابه سفرهای پیشینش روز یکشنبه‌ای را برای سفر به تهران انتخاب کرد. ملاقات او در تهران البته اولین ملاقات مهم خارجی محمد اسلامی، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی در این سمت است. البته آنها در ملاقات دو‌ساعته روز گذشته توافق ویژه‌ای را نتوانستند به ثمر برسانند اما توافق به‌دست‌آمده نشانگر باز‌ماندن در مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایط کمای برجام است که خود قابل‌تأمل است. روز گذشته بین ایران و آژانس برای تعویض کارت‌های حافظه دوربین‌های نظارتی توافقی صورت گرفت. دوربین‌هایی که از زمان توقف تعهدات ایران طبق برجام، تنها به ضبط فعالیت‌های مراکز هسته‌ای ایران می‌پردازد و فیلم های ضبط‌شده در سازمان انرژی اتمی محفوظ مانده است. در کشمکش چند سال گذشته و بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، ایران یک سال صبر کرد تا دیگر طرفین از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان، اتحادیه اروپا، روسیه و چین به تعهداتشان در برجام نسبت به ایران متعهد و وفادار بمانند؛ اگرچه همه طبل‌ها بر سیاق متعهد‌ماندن به برجام کوبیده می‌شد اما همه آنها خالی بود و ایران انتفاعی از برجام نمی‌برد. با گام‌های کاهش تعهدات ایران در مقابل این طبل‌های خالی، نهایتا تهران از تمام تعهدات محدود‌کننده برنامه هسته‌ای خارج شد و غنی‌سازی و فعالیت های خود را از سرگرفت. اما در‌حالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگران دستیابی ایران به سطح بالای غنی‌سازی و بالا‌بودن میزان ذخایر اورانیوم ایران است، به توافق جدیدی با ایران دست یافت. در این تفاهم ایران اجازه بازدید از هیچ‌یک از سایت‌های هسته‌ای را به بازرسان آژانس نمی‌دهد ولی در عوض فعالیت‌های هسته‌ای در دوربین‌های نصب‌شده توسط آژانس ضبط شده و نهایتا در صورت نهایی‌شدن توافق بین ایران و آژانس، قابل بازبینی توسط بازرسان آژانس خواهد شد اما بدیهی است که روند پیشرفت تفاهم بین ایران و آژانس تحت‌الشعاع احیای برجام است. اسلامی، رئیس جدید سازمان انرژی اتمی روز گذشته در مورد توافق با آژانس گفته است «قرار شد تیم فنی مربوطه بعد از توافق به ایران بیایند تا بتوانند اقداماتی را که باید برای دوربین‌ها به لحاظ فنی انجام بدهند را انجام و کارت‌های حافظه طبق روالی که طبق پادمان است و در ایران نگهداری و پلمب می‌شود، همان‌جا کارت‌های قدیمی را پلمب کنند و کارت‌های جدید حافظه را در دوربین‌ها نصب کنند که روال جاری و طبیعی در سیستم نظارتی آژانس است». قرار است مذاکرات بین ایران و آژانس در حاشیه اجلاس عمومی آژانس ادامه یابد و رافائل گروسی نیز گفته که برای ادامه مذاکرات به تهران بازمی‌گردد.