|
کدخبر: 193208

بازتاب

پاسخ روابط‌عمومي شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه: احتراما، ‌با عنايت به مطلب شهروند محترم در آن روزنامه به تاريخ 2/05/97، اعلام مي‌دارد: برخي از اتوبوس‌هاي ناوگان با توجه به عمر بالا، فاقد سيستم سرمايشي مي‌باشند. همچنين اتوبوس‌هاي دريافتي از دولت در گذشته، فاقد اين سيستم بوده‌اند. لازم به ذكر است به منظور رفاه حال شهروندان، شركت واحد اتوبوسراني تهران با حمايت شهرداري تهران در سال گذشته اقدام به نوسازي 114 دستگاه اتوبوس كه تمامي آنها مجهز به سيستم سرمايشي مي‌باشند، نموده است.

پاسخ روابط‌عمومي شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه: احتراما، ‌با عنايت به مطلب شهروند محترم در آن روزنامه به تاريخ 2/05/97، اعلام مي‌دارد: برخي از اتوبوس‌هاي ناوگان با توجه به عمر بالا، فاقد سيستم سرمايشي مي‌باشند. همچنين اتوبوس‌هاي دريافتي از دولت در گذشته، فاقد اين سيستم بوده‌اند. لازم به ذكر است به منظور رفاه حال شهروندان، شركت واحد اتوبوسراني تهران با حمايت شهرداري تهران در سال گذشته اقدام به نوسازي 114 دستگاه اتوبوس كه تمامي آنها مجهز به سيستم سرمايشي مي‌باشند، نموده است.