|

بیشترین چندقلوهای ایران اهل کدام شهر هستند؟

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: تهران با ثبت پنج‌هزار‌و ۷۸۷ رویداد چندقلوزایی در سال گذشته رکورددار این رویداد تولد در کشور بود. سازمان ثبت احوال بر اساس آمار مرکز رصد جمعیت کشور سال ۱۴۰۲ اعلام کرد تعداد ۱۹هزار‌و ۴۴۳ مورد چندقلوزایی در کشور به ثبت رسیده است.

بیشترین چندقلوهای ایران اهل کدام شهر هستند؟

ایرنا: سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: تهران با ثبت پنج‌هزار‌و ۷۸۷ رویداد چندقلوزایی در سال گذشته رکورددار این رویداد تولد در کشور بود. سازمان ثبت احوال بر اساس آمار مرکز رصد جمعیت کشور سال ۱۴۰۲ اعلام کرد تعداد ۱۹هزار‌و ۴۴۳ مورد چندقلوزایی در کشور به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارش، از این تعداد چندقلوزایی در سال گذشته، ۱۸‌هزار‌و ۷۵۰ رویداد دوقلو، ۶۷۱ رویداد سه‌قلو، ۲۰ رویداد چهار‌قلو و دو رویداد پنج‌قلو بوده است. همچنین حدود ۳.۷ درصد ولادت‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲ مربوط به چندقلوزایی بوده است که استان‌های تهران با پنج‌هزار‌و ۷۸۷ رویداد، خراسان رضوی با سه‌هزار‌و ۸۴۷ رویداد و خوزستان با سه‌هزار‌و ۱۰۶ رویداد بیشترین تعداد چندقلوزایی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۲ بیشترین تعداد ولادت‌ها به میزان ۴۰۵هزار‌و ۹۳۳ نوزاد مربوط به دومین فرزند بوده است. یک‌میلیون‌و‌۵۷‌هزارو ۹۴۸ ولادت در سال ۱۴۰۲ در کشور به ثبت رسید و استان تهران رکورددار میزان ولادت‌ها بود.

بر اساس اطلاعات مرکز رصد جمعیت کشور، در سال گذشته یک‌میلیون‌و‌۵۷‌هزار‌و ۹۴۸ ولادت در کشور به ثبت رسیده است و بر اساس آمار موجود بیشترین میزان ولادت‌ها مربوط به استان تهران با ۱۳۱‌هزار‌و ۱۷۶ نوزاد و کمترین آن مربوط به استان سمنان با شش‌هزار‌و ۹۰۷ نوزاد بود. همچنین بر اساس آمارهای مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال در سال ۱۴۰۲ از تعداد نوزادان متولدشده ۵۱.۸ درصد نوزادان پسر و ۴۸.۲ درصد آنها دختر بودند. بر اساس قانون، خانواده‌ها فرصت دارند تا 

۱۵ روز بعد از تولد فرزندان خود ولادت آنها را در ثبت احوال ثبت کنند و ملاک ثبت و تاریخ ولادت بر اساس گواهینامه ولادت است که از سوی بیمارستان به خانواده‌ها داده می‌شود. اکنون بیش از ۹۹ درصد از ولادت‌ها در کشور در مهلت قانونی (۱۵ روز) ثبت می‌شوند و هم‌وطنان باید دقت داشته باشند که ولادت را در مهلت قانونی ثبت کنند و اگر ولادت در مهلت قانونی ۱۵ روز ثبت نشود، برای ثبت خارج از این مهلت، افراد هزینه بیشتری را متحمل می‌شوند.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها