|

ضرورت محاکمه مأموران متخلف

این روزها در پی وقایع و اتفاقات مختلف، خیابان‌های شهر رنگ و بوی امنیتی دارد. مأموران فراجا و امنیتی حضور پررنگی در اقصانقاط کشور دارند. در کنار اعتراضات مردم و مطالبات مسالمت‌آمیز آنها در پرتو اصل ٢٧ قانون اساسی، سطح اصطکاک بین عده‌ای از مردم و مأموران افزایش یافته و در برخی موارد نیز از حدود قانونی خارج شده و باعث ایجاد تنش شده است.

این روزها در پی وقایع و اتفاقات مختلف، خیابان‌های شهر رنگ و بوی امنیتی دارد. مأموران فراجا و امنیتی حضور پررنگی در اقصانقاط کشور دارند. در کنار اعتراضات مردم و مطالبات مسالمت‌آمیز آنها در پرتو اصل ٢٧ قانون اساسی، سطح اصطکاک بین عده‌ای از مردم و مأموران افزایش یافته و در برخی موارد نیز از حدود قانونی خارج شده و باعث ایجاد تنش شده است. مأموران امنیتی و مقامات ذی‌صلاح اقدام به بازداشت افرادی در این زمینه کرده‌اند که باید به اتهام آنها در دادگاه عادلانه و صالح در پرتو قانون رسیدگی شود؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که در فضای مجازی در سطح قابل تأملی مستندات اعم از فیلم و عکس حاوی خشونت در سطح شهر منتشر شده است. در مواردی توهین، تهدید و حتی ضرب‌و‌شتم افراد به صورت واضح به چشم می‌خورد. در فرضی که شخصی مرتکب جرم مشهود در منظر ضابطان قضائی شود، براساس ماده ٤٥ و ٤٦ قانون آیین‌دادرسی کیفری صرفا متهم را بازداشت و در صورت ضرورت تحت نظر قرار‌گرفتن حداکثر ظرف ٢٤ ساعت به حضور مقام قضائی دلالت داده شود؛ بنابراین ضابطان قضائی (مأموران) به‌هیچ‌عنوان حق هیچ‌گونه برخورد فیزیکی، برخورد خلاف شأن، توهین و... را نسبت به هیچ فردی (حتی متهمان به جرائم سنگین امنیتی) را ندارند. متأسفانه در فضای مجازی ویدئوهای گسترده‌ای از رفتارهای خلاف قانون برخی مأموران چه با لباس نظامی و چه با البسه شخصی دست به دست می‌شود. همان‌طور که دستگاه حاکمیتی و ذی‌صلاح با معترضانی که از حدود اصل ٢٧ قانون اساسی خارج شده‌اند، برخورد قانونی و قضائی داشته و دارد، مطالبه مردم نیز برخورد با هر تخلف و تجاوز از قانونی است که از سوی مأموران اتفاق افتاده است. فرمانده محترم فراجا، عنوان کردند که عده‌ای پلیس‌نما در این زمینه دستگیر شده‌اند. لازم است نسبت به تک‌تک مستندات پخش‌شده در فضای مجازی تحقیقات قضائی به عمل آید و متخلفان از هر حیث، چه مأموران و چه افراد پلیس‌نما دستگیر شوند. سرمایه کشور جوانان و مردم عزیز هستند که ضروری است ریاست قوه قضائیه همان‌طور که نسبت به افراد عادی دستگیرشده اهتمام به اعمال قانون دارند، نسبت به مأموران متخلف نیز برای رعایت‌ شأن مردم و منزلت اجتماعی آنها و صیانت از حق‌الناس تمهیدات قضائی لازم را در دستور کار خود قرار دهند.