|

میخ بر تابلوی کمال‌الملک

به نظر می‌رسد مسئولان چندان توجهی به یادگارهای فرهنگ و هنر تاریخ ایران ندارند و اهمیت آنچه را به یادگار مانده است، گاهی فراموش می‌کنند. نمونه آن می‌تواند پاره‌شدن تابلوی کمال‌الملک با میخ در کاخ گلستان باشد. چند روز پیش این خبر منتشر شده است و هنوز مسئولان این مکان جواب یا توضیحی درباره آن نداده‌اند.

میخ بر تابلوی کمال‌الملک

به نظر می‌رسد مسئولان چندان توجهی به یادگارهای فرهنگ و هنر تاریخ ایران ندارند و اهمیت آنچه را به یادگار مانده است، گاهی فراموش می‌کنند. نمونه آن می‌تواند پاره‌شدن تابلوی کمال‌الملک با میخ در کاخ گلستان باشد. چند روز پیش این خبر منتشر شده است و هنوز مسئولان این مکان جواب یا توضیحی درباره آن نداده‌اند. اولین بار یک فعال میراث فرهنگی این خبر را منتشر کرد. به گزارش شهرآرانیوز آرش مودی در‌این‌باره نوشته بود: «چند روز پیش به کاخ گلستان رفتیم و من به‌شدت مشتاق دیدن آثار استاد کمال‌الملک بودم، اما متأسفانه زمانی که به تابلوی گربه و قناری رسیدم، با دیدن پارگی روی اثر شوکه شدم. از مسئولان آنجا پرسیدم آیا اثر اصلی است یا فیک که جواب دادند تمام وسایل داخل کاخ اصلی است. من بیشتر متعجب شدم و پرسیدم چرا این تابلو پاره است. که ظاهرا بزرگواران در جریان نبودند و با من به سمت تابلو استاد کمال‌الملک آمدند و متوجه پارگی شدند. خانمی که یکی از مسئولان آنجا بود، با تعجب گفت شاید هنگام میخ‌زدن به دیوار توسط میخ پاره شده است». سؤال این است که چطور مسئولان آنجا متوجه این پارگی در این تابلو نشده‌اند و همچنین چرا درباره این خسارت بزرگ هنوز پاسخی نداده‌اند؟