|

پاسخ وزارت صنعت به گزارش «شرق»

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش شرق با عنوان «ابهام در واگذاری نمایشگاه لوازم خانگی» که در تاریخ ۱۰ خرداد به چاپ رسیده است، پاسخی را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:

پاسخ وزارت صنعت  به گزارش «شرق»

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش شرق با عنوان «ابهام در واگذاری نمایشگاه لوازم خانگی» که در تاریخ ۱۰ خرداد به چاپ رسیده است، پاسخی را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید: صدور هرگونه مجوزهای نمایشگاهی فارغ از هرگونه دیدگاه‌های صنفی، حسب چارچوب‌های تعیین‌شده در کمیته‌ای موسوم به کمیته صدور مجوزهای نمایشگاه‌های مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران است که طی جلسات کارشناسی نسبت به صدور مجوزهای نمایشگاهی در عناوین و گروه‌های کالایی گوناگون اتخاذ تصمیم می‌نماید. لذا پیگیری هرگونه اعتراض پیرامون نحوه و چگونگی صدور مجوزهای نمایشگاهی از طریق سازمان توسعه تجارت ایران قابل پیگیری است.

 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها