|

جایگاه انسان در اندیشه کانت و فروید

نشست «جایگاه انسان در اندیشه کانت و فروید» با سخنرانی منوچهر صانعی‌دره‌بیدی، استاد فلسفه و امیرحسین یزدانی، پ‍ژوهشگر حوزه روان‌کاوی و فلسفه در مؤسسه «شهر فلسفه ایران» برگزار می‌شود.

شرق: نشست «جایگاه انسان در اندیشه کانت و فروید» با سخنرانی منوچهر صانعی‌دره‌بیدی، استاد فلسفه و امیرحسین یزدانی، پ‍ژوهشگر حوزه روان‌کاوی و فلسفه در مؤسسه «شهر فلسفه ایران» برگزار می‌شود. کانت با انقلاب کوپرنیکی‌اش جایگاه انسان و عقل و آگاهی انسان را یک بار دیگر بالا برد. فروید که بیشتر ادامه شوپنهاور و نیچه است، نشان داد که نه‌تنها عقل و آگاهی بلکه مهم‌تر از آن، اخلاق و ارزش‌ها نیز برده عواطف و امیال یا به‌ قول کانت سویه‌های پاتولوژیک روان آدمی است. در اندیشه فروید آگاهی (اگو) به‌مثابه نوک کوه یخی است که بخش اعظم آن (ناخودآگاه) در زیر آب‌های ژرف اقیانوس ناخودآگاه پنهان است. نسبت فروید با انقلاب کوپرنیکی کانت چیست؟ آیا می‌توان فروید را رهرو کانت نامید یا بیشتر دشمن اوست؟ یا اینکه نسبتی پیچیده‌تر میان این دو چهره نامدار هست؟ دو سخنرانِ نشستِ «جایگاه انسان در اندیشه کانت و فروید»، سعی دارند این پرسش‌ها را بررسی و واکاوی کنند. این نشست روز پنجشنبه، 31 خرداد، از ساعت 17 تا ۱۹ در نشانی خیابان نلسون ماندلا (جردن)، خیابان گلدان، پلاک 5، مؤسسه «شهر فلسفه ایران» برگزار می‌شود.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها