|

تجدید چاپ دو نمایش‌نامه از روژه‌ویچ

به‌تازگی دو نمایش‌نامه از تادئوش روژه‌ویچ با نام‌های «فهرست» و «شهادت یا یک‌ کم آسایشی که داریم» در قالب یک کتاب و با ترجمه محمدرضا خاکی در نشر بیدگل بازچاپ شده است. این دو نمایش‌نامه از شاخص‌ترین نمونه‌های سنت تئاتر مدرن لهستان‌اند و روژه‌ویچ نیز یکی از معتبرترین کارگردانان تئاتر معاصر لهستان است. نمایش‌نامه «فهرست» اثری مهم است که آن را بهترین نمایش‌نامه بعد از جنگ لهستان نامیده‌اند. روژه‌ویچ در «فهرست» به جنگ و تبعات ناشی از آن پرداخته است. قهرمان این نمایش قربانی جنگ است؛ اما هنوز امید و نیروی مقاومت در او باقی است. طنز روژه‌ویچ حتی در این اثر که به جهان پس از جنگ مربوط است، دیده می‌شود.

تجدید چاپ دو نمایش‌نامه از روژه‌ویچ

شرق: به‌تازگی دو نمایش‌نامه از تادئوش روژه‌ویچ با نام‌های «فهرست» و «شهادت یا یک‌ کم آسایشی که داریم» در قالب یک کتاب و با ترجمه محمدرضا خاکی در نشر بیدگل بازچاپ شده است. این دو نمایش‌نامه از شاخص‌ترین نمونه‌های سنت تئاتر مدرن لهستان‌اند و روژه‌ویچ نیز یکی از معتبرترین کارگردانان تئاتر معاصر لهستان است. نمایش‌نامه «فهرست» اثری مهم است که آن را بهترین نمایش‌نامه بعد از جنگ لهستان نامیده‌اند. روژه‌ویچ در «فهرست» به جنگ و تبعات ناشی از آن پرداخته است. قهرمان این نمایش قربانی جنگ است؛ اما هنوز امید و نیروی مقاومت در او باقی است. طنز روژه‌ویچ حتی در این اثر که به جهان پس از جنگ مربوط است، دیده می‌شود.

 نمایش‌نامه «شهادت یا یک کم...» نیز در سال‌های دهه 1960 باعث تحریک جنبش دموکراتیک علیه رژیم کمونیستی شد. در این اثر جنبه‌های مختلفی از فردگرایی، فقدان مسئولیت جمعی و بی‌تفاوتی‌های اجتماعی دیده می‌شود. روژه‌ویچ بارها نامزد دریافت نوبل ادبی شده بود و شهرتش هم پای دیگر شاعر هم‌وطن و هم‌دوره‌اش، میلوش بود. روژه‌ویچ در دوره جنگ و اشغال لهستان از اعضای نهضت مقاومت علیه نازی‌ها بود و خود از قربانیان سلطه در لهستان قرن بیستم است. او با آفرینش تکنیک‌های جدید نمایش‌نامه‌نویسی و پژوهش در نقاشی‌ها و تصاویر بازمانده از جنگ، تصویری از رنج‌ها و پوچی‌های دردناک زندگی مردم لهستان پس از کشف واقعیت‌های هولناک اردوگاه آشو‌یتس ارائه می‌دهد.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها