|

فاجعه سفید» اندی وارهول به ساتبیز می‌رود

اثری از اندی وارهول ماه آینده راهی حراجی می‌شود و انتظار می‌رود ۸۰ میلیون دلار فروخته شود. تابلوی سیلک اسکرین‌اندی وارهول با عنوان «فاجعه سفید» که سال ۱۹۶۳ به وجود آمده و برخورد یک خودروی سفید را ۱۹ بار نمایش می‌دهد، در حراج ساتبیز ارائه می‌شود.

فاجعه سفید» اندی  وارهول به ساتبیز  می‌رود

اثری از اندی وارهول ماه آینده راهی حراجی می‌شود و انتظار می‌رود ۸۰ میلیون دلار فروخته شود. تابلوی سیلک اسکرین‌اندی وارهول با عنوان «فاجعه سفید» که سال ۱۹۶۳ به وجود آمده و برخورد یک خودروی سفید را ۱۹ بار نمایش می‌دهد، در حراج ساتبیز ارائه می‌شود. این تابلو از مجموعه «مرگ و فاجعه» وارهول در دهه ۱۹۶۰ که 15 سال است در معرض دید عموم قرار نگرفته، ماه آینده راهی حراجی می‌شود و انتظار می‌رود ۸۰ میلیون دلار یا بیشتر فروخته شود. هرچند این رقم نصف یکی از آثار معروف‌تر او، یعنی کلوزآپ صورت مرلین مونرو که با قیمتی حدود ۱۹۵ میلیون دلار در حراج کریستیز فروش رفت هم نخواهد بود. کارشناسان می‌گویند این تابلوی ابریشم عظیم، با ارتفاع ۱۲ فوت در عرض شش فوت، از شیفتگی وارهول به مرگ و مذهبش الهام گرفته است. او به‌عنوان یک کاتولیک معتقد به کلیسا می‌رفت و آداب مذهبی را بارها انجام می‌داد و همه اینها در شیوه کار او که تصاویر بار‌ها و بار‌ها تکرار می‌شود، منعکس شده است. «فاجعه سفید» دارای تصاویر مکرر یک وسیله نقلیه تصادف‌کرده است که در اثر دیگری از وارهول با عنوان «تصادف ماشین نقره‌ای ۲ (فاجعه مضاعف)» نیز دیده می‌شود. این تابلو در سال ۲۰۱۳ به قیمت ۱۰۵ میلیون دلار در یک حراجی فروخته شد. ساتبیز درباره این اثر نوشته است: «بزرگ‌ترین اثر تصادف اتومبیل تک‌پانل وارهول این قدرت را دارد که حسی از هیبت و احترام شبیه به یک محراب مذهبی را القا کند».