|
کدخبر: 304941

آخرین تحقیقات منتشرشده نشان می‌دهد

کرونا در کشورهای با مقامات پوپولیستی می‌تازد

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که میانگین قربانیان کرونا در کشورهایی که مقام پوپولیستی دارند دو برابر کشورهای دیگر است.
به گزارش دویچه‌وله، مؤسسه پژوهش‌های اقتصاد جهانی در شهر کیل آلمان یکی از مؤسساتی است که در تحقیقات مربوط به شمار قربانیان کرونایی در کشورهای مختلف مشارکت داشته است.
هدف از این پژوهش بررسی شمار مرگ‌و‌میر کرونایی در کشورهایی بوده است که از سوی مقامات پوپولیستی اداره می‌شوند. نتایج به‌دست‌آمده با آمار سایر کشورها مقایسه شده است.
تأثیر درگذشت کرونایی بر شمار کل مرگ‌و‌میر در کشورهای غیر‌پوپولیستی بر‌اساس آماری که از سوی این گروه از پژوهشگران منتشر شده، حدود هشت درصد بوده است. به سخن دیگر هشت درصد از کل مرگ‌و‌میر این قبیل کشورها به علت ابتلا به بیماری کووید ۱۹ بوده است.
همین تحقیقات نشان می‌دهد که تأثیر کرونا بر شمار مرگ‌و‌میر در کشورهایی با مقام پوپولیستی ۱۸ درصد بوده است. به‌این‌ترتیب، میزان قربانیان کرونایی در این قبیل کشورها بیش از دو برابر سایر کشورها بوده است.
لهستان، اسلواکی، جمهوری چک، مجارستان، بریتانیا، برزیل و هند از‌ جمله کشورهایی اعلام شده‌اند که در زمان انجام این تحقیقات مقام پوپولیستی داشته‌اند.
پژوهشگران برای بررسی خود از منابع اطلاعاتی مختلفی بهره برده‌اند. به‌عنوان نمونه، اطلاعات مربوط به میزان تحرک و آمد‌وشد افراد در کشورهای مختلف از طریق دسترسی به منابع گوگل مورد استفاده قرار گرفته است. گفته می‌شود تحرک افراد در سوپرمارکت‌ها و همچنین در پارک‌ها در کشورهایی که مقام پوپولیستی داشته‌اند، دو برابر سایر کشورها بوده است.
از سوی دیگر رویکرد کشورهای با مقام پوپولیستی نسبت به خطرات ناشی از ویروس کرونا و کم‌خطر نشان‌دادن ابتلا به این ویروس باعث افزایش تماس‌ها و ارتباطات در این کشورها شده است. افزون‌ بر ‌آن در کشورهایی که مقام پوپولیستی دارند، محدودیت‌های نسبتا کمتری در ارتباط با مدیریت و مقابله با پاندمی کرونا پیش‌بینی شده است.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که میانگین قربانیان کرونا در کشورهایی که مقام پوپولیستی دارند دو برابر کشورهای دیگر است.
به گزارش دویچه‌وله، مؤسسه پژوهش‌های اقتصاد جهانی در شهر کیل آلمان یکی از مؤسساتی است که در تحقیقات مربوط به شمار قربانیان کرونایی در کشورهای مختلف مشارکت داشته است.
هدف از این پژوهش بررسی شمار مرگ‌و‌میر کرونایی در کشورهایی بوده است که از سوی مقامات پوپولیستی اداره می‌شوند. نتایج به‌دست‌آمده با آمار سایر کشورها مقایسه شده است.
تأثیر درگذشت کرونایی بر شمار کل مرگ‌و‌میر در کشورهای غیر‌پوپولیستی بر‌اساس آماری که از سوی این گروه از پژوهشگران منتشر شده، حدود هشت درصد بوده است. به سخن دیگر هشت درصد از کل مرگ‌و‌میر این قبیل کشورها به علت ابتلا به بیماری کووید ۱۹ بوده است.
همین تحقیقات نشان می‌دهد که تأثیر کرونا بر شمار مرگ‌و‌میر در کشورهایی با مقام پوپولیستی ۱۸ درصد بوده است. به‌این‌ترتیب، میزان قربانیان کرونایی در این قبیل کشورها بیش از دو برابر سایر کشورها بوده است.
لهستان، اسلواکی، جمهوری چک، مجارستان، بریتانیا، برزیل و هند از‌ جمله کشورهایی اعلام شده‌اند که در زمان انجام این تحقیقات مقام پوپولیستی داشته‌اند.
پژوهشگران برای بررسی خود از منابع اطلاعاتی مختلفی بهره برده‌اند. به‌عنوان نمونه، اطلاعات مربوط به میزان تحرک و آمد‌وشد افراد در کشورهای مختلف از طریق دسترسی به منابع گوگل مورد استفاده قرار گرفته است. گفته می‌شود تحرک افراد در سوپرمارکت‌ها و همچنین در پارک‌ها در کشورهایی که مقام پوپولیستی داشته‌اند، دو برابر سایر کشورها بوده است.
از سوی دیگر رویکرد کشورهای با مقام پوپولیستی نسبت به خطرات ناشی از ویروس کرونا و کم‌خطر نشان‌دادن ابتلا به این ویروس باعث افزایش تماس‌ها و ارتباطات در این کشورها شده است. افزون‌ بر ‌آن در کشورهایی که مقام پوپولیستی دارند، محدودیت‌های نسبتا کمتری در ارتباط با مدیریت و مقابله با پاندمی کرونا پیش‌بینی شده است.