|
کدخبر: 304135

خودروهای وارداتی تولید ۲۰۱۸ مشمول معاینه فنی شدند

ایسنا: مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران اعلام کرد که با توجه به ورود به سال میلادی جدید ۲۰۲۲ وسایل نقلیه وارداتی مدل ۲۰۱۸ با لحاظ و بسته به ماه تولید مشمول معاینه فنی هستند. حسین مقدم، با بیان اینکه با توجه به ورود به سال میلادی جدید ۲۰۲۲ وسایل نقلیه وارداتی مدل ۲۰۱۸ با لحاظ و بسته به ماه تولید مشمول معاینه فنی هستند، گفت: بر‌اساس قانون هوای پاک دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین شده است. او درباره نحوه مراجعات موتورسیکلت‌ها به مراکز معاینه فنی شهر تهران گفت: طبق قانون برای اطمینان از صحت عملکرد فنی، ایمنی و کنترل آلایندگی انجام معاینه فنی همه وسایل نقلیه موتوری شامل خودروها و موتورسیکلت‌ها الزامی است و شهر تهران ۱۱ خط معاینه فنی موتور‌سیکلت دارد و راکبان این وسایل نقلیه به‌راحتی با پرداخت مبلغ ۱۲ هزار تومان خارج از الزامات قانونی می‌توانند از وضعیت سلامت فنی موتورسیکلت خود آگاه شوند. او بیان کرد: مطابق قانون، گواهی معاینه فنی یک خودرو تا زمانی دارای اعتبار است که خودرو دارای نقص فنی که موجب کاهش ایمنی در عبور‌و‌مرور یا انتشار بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا شود، نباشد.
مقدم افزود: خودرویی که پس از اخذ معاینه فنی نسبت به تغییر وضعیت ظاهری و نصب تجهیزات غیر‌استاندارد مانند گارد یا لامپ‌های زنون و هدلایت اقدام می‌کند، از سوی پلیس متوقف و بلافاصله معاینه فنی آن ابطال می‌شود. از ابتدای امسال هزینه مراجعه اول معاینه فنی تاکسی‌های شهر تهران در پنج مرکز معاینه فنی بیهقی، شقایق، دماوند، چمران و نیایش رایگان است و خودروهای تاکسی در صورت داشتن پروانه تاکسی‌رانی معتبر که از طریق سامانه سیما تاکسی سازمان تاکسی‌رانی قابل استعلام و کنترل است، می‌توانند سالانه در هر نوبت مراجعه به مراکز معاینه فنی اعلام‌شده از این طرح رایگان هزینه مراجعه اول، استفاده کنند.

ایسنا: مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران اعلام کرد که با توجه به ورود به سال میلادی جدید ۲۰۲۲ وسایل نقلیه وارداتی مدل ۲۰۱۸ با لحاظ و بسته به ماه تولید مشمول معاینه فنی هستند. حسین مقدم، با بیان اینکه با توجه به ورود به سال میلادی جدید ۲۰۲۲ وسایل نقلیه وارداتی مدل ۲۰۱۸ با لحاظ و بسته به ماه تولید مشمول معاینه فنی هستند، گفت: بر‌اساس قانون هوای پاک دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین شده است. او درباره نحوه مراجعات موتورسیکلت‌ها به مراکز معاینه فنی شهر تهران گفت: طبق قانون برای اطمینان از صحت عملکرد فنی، ایمنی و کنترل آلایندگی انجام معاینه فنی همه وسایل نقلیه موتوری شامل خودروها و موتورسیکلت‌ها الزامی است و شهر تهران ۱۱ خط معاینه فنی موتور‌سیکلت دارد و راکبان این وسایل نقلیه به‌راحتی با پرداخت مبلغ ۱۲ هزار تومان خارج از الزامات قانونی می‌توانند از وضعیت سلامت فنی موتورسیکلت خود آگاه شوند. او بیان کرد: مطابق قانون، گواهی معاینه فنی یک خودرو تا زمانی دارای اعتبار است که خودرو دارای نقص فنی که موجب کاهش ایمنی در عبور‌و‌مرور یا انتشار بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا شود، نباشد.
مقدم افزود: خودرویی که پس از اخذ معاینه فنی نسبت به تغییر وضعیت ظاهری و نصب تجهیزات غیر‌استاندارد مانند گارد یا لامپ‌های زنون و هدلایت اقدام می‌کند، از سوی پلیس متوقف و بلافاصله معاینه فنی آن ابطال می‌شود. از ابتدای امسال هزینه مراجعه اول معاینه فنی تاکسی‌های شهر تهران در پنج مرکز معاینه فنی بیهقی، شقایق، دماوند، چمران و نیایش رایگان است و خودروهای تاکسی در صورت داشتن پروانه تاکسی‌رانی معتبر که از طریق سامانه سیما تاکسی سازمان تاکسی‌رانی قابل استعلام و کنترل است، می‌توانند سالانه در هر نوبت مراجعه به مراکز معاینه فنی اعلام‌شده از این طرح رایگان هزینه مراجعه اول، استفاده کنند.