|

در بیانیه انتخاباتی تاجزاده مطرح شد

من، ‌ تاجزاده از تبار مشروطه‌خواهان وارد انتخابات می‌شوم

مصطفی تاجزاده روز گذشته رسما نامزدی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 را اعلام کرد. در بخشی از بیانیه او که در خبرگزاری «ایلنا» منتشر شده، آمده است: «من سیدمصطفی تاجزاده، شهروندی از تبار مشروطه‌خواهان و اصلاح‌گران با استمداد از روح پاک شهیدان عدالت و آزادی وارد میدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوم، برای تغییر و برای اصلاحات ساختاری، رویکردی و رفتاری. می‌آیم برای استقرار دموکراسی در ایران، صلح در منطقه و تعامل با جهان می‌آیم تا از حقوق محرومان، به‌ویژه کارگران و معلمان و همه حقوق‌بگیران ثابتی دفاع کنم که فشار تحریم و خودتحریمی و بی‌کفایتی‌، قامت‌شان را خم کرده و سلامت و عزت آنها را نشانه رفته است. می‌آیم تا هر که شناسنامه ایرانی دارد، مالیات می‌دهد و حق رأی دارد، صرف‌نظر از عقاید و سلایقش، از حقوق کامل شهروندی بهره برد. می‌آیم برای رفع تمام اشکال تبعیض از زنان. می‌آیم تا با تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط با آمریکا و گسترش مناسبات با همه کشورها از چین و روسیه تا اروپا و هند، لغو همه تحریم‌ها ممکن شود و بانک‌های جهانی با دسته‌بندی ایرانیان در ردیف تروریست‌ها، آنان را از حقوق مسلم خویش در دادوستد آزاد با جهان محروم نکنند.می‌آیم تا نهادهای مدنی توانمند شوند و گردش آزاد اطلاعات و آزادی فضای مجازی تضمین شود. می‌آیم تا با تشکیل دولتی کارآمد، جوان و فراگیر توسعه کشور سرعت گیرد، معیشت مردم بهبود یابد و حقوق و کرامت همه ایرانیان با هر گرایشی و از هر قشر و قوم و دین و مذهبی تأمین شود و امید و لبخند و نشاط، حرف اول را بزند. می‌آیم تا قانون‌اساسی خصوصا دو فصل سوم و پنجم آن که بر حقوق شهروندان و حق حاکمیت ملت تصریح دارد، بدون تنازل اجرا شود. به باور من رفع تحریم‌ها در دسترس است. خرید واکسن برای همه مردم ممکن است. رشد اقتصادی و مهار گرانی و بیکاری در دوره اصلاحات تجربه شد و رسیدن به جایگاه درخور ایران دست‌یافتنی است؛ به ‌شرطی ‌که همه از تمامیت‌خواهی دست بکشیم، مخالفان خود را ببینیم و برای آنها به اندازه خود حق قائل شویم، امنیت را برای همه ایرانیان بخواهیم، تحولات جهانی را درک کنیم و با اعتماد به ملت، تسلیم رأی اکثریت شویم».

مصطفی تاجزاده روز گذشته رسما نامزدی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 را اعلام کرد. در بخشی از بیانیه او که در خبرگزاری «ایلنا» منتشر شده، آمده است: «من سیدمصطفی تاجزاده، شهروندی از تبار مشروطه‌خواهان و اصلاح‌گران با استمداد از روح پاک شهیدان عدالت و آزادی وارد میدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوم، برای تغییر و برای اصلاحات ساختاری، رویکردی و رفتاری. می‌آیم برای استقرار دموکراسی در ایران، صلح در منطقه و تعامل با جهان می‌آیم تا از حقوق محرومان، به‌ویژه کارگران و معلمان و همه حقوق‌بگیران ثابتی دفاع کنم که فشار تحریم و خودتحریمی و بی‌کفایتی‌، قامت‌شان را خم کرده و سلامت و عزت آنها را نشانه رفته است. می‌آیم تا هر که شناسنامه ایرانی دارد، مالیات می‌دهد و حق رأی دارد، صرف‌نظر از عقاید و سلایقش، از حقوق کامل شهروندی بهره برد. می‌آیم برای رفع تمام اشکال تبعیض از زنان. می‌آیم تا با تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط با آمریکا و گسترش مناسبات با همه کشورها از چین و روسیه تا اروپا و هند، لغو همه تحریم‌ها ممکن شود و بانک‌های جهانی با دسته‌بندی ایرانیان در ردیف تروریست‌ها، آنان را از حقوق مسلم خویش در دادوستد آزاد با جهان محروم نکنند.می‌آیم تا نهادهای مدنی توانمند شوند و گردش آزاد اطلاعات و آزادی فضای مجازی تضمین شود. می‌آیم تا با تشکیل دولتی کارآمد، جوان و فراگیر توسعه کشور سرعت گیرد، معیشت مردم بهبود یابد و حقوق و کرامت همه ایرانیان با هر گرایشی و از هر قشر و قوم و دین و مذهبی تأمین شود و امید و لبخند و نشاط، حرف اول را بزند. می‌آیم تا قانون‌اساسی خصوصا دو فصل سوم و پنجم آن که بر حقوق شهروندان و حق حاکمیت ملت تصریح دارد، بدون تنازل اجرا شود. به باور من رفع تحریم‌ها در دسترس است. خرید واکسن برای همه مردم ممکن است. رشد اقتصادی و مهار گرانی و بیکاری در دوره اصلاحات تجربه شد و رسیدن به جایگاه درخور ایران دست‌یافتنی است؛ به ‌شرطی ‌که همه از تمامیت‌خواهی دست بکشیم، مخالفان خود را ببینیم و برای آنها به اندازه خود حق قائل شویم، امنیت را برای همه ایرانیان بخواهیم، تحولات جهانی را درک کنیم و با اعتماد به ملت، تسلیم رأی اکثریت شویم».