|

زنان

مأموریتی برای مریخ
هنگامی که خبر رسید که امارات کاوشگری بدون سرنشین از ژاپن به فضا پرتاب کرده است، نکته دیگری هم مهم بود؛ حضور زنان در این پروژه. درواقع این سفینه هم نخستین سفینه فضایی جهان عرب که مأموریت آن قرار‌گرفتن در مدار سیاره مریخ است و قرار است درباره زندگی در این سیاره تحقیق کند و انتظار می‌رود این کاوشگر که امید (امل) نام دارد، فوریه ۲۰۲۱ و هم‌زمان با پنجاهمین سالگرد تأسیس امارات‌متحده عربی به مریخ برسد. یک نکته دیگر نیز از نظر بسیاری از رسانه‌ها برجسته شد؛ حضور 34 درصد از زنان در پشت صحنه پرتاب این کاوشگر به فضا. دویچه‌وله و تعدادی از رسانه‌ها درباره زنی نوشتند که پشت این مأموریت قرار داشت؛ ساره امیری، مهندس۳۳‌ساله، مدیر پروژه‌ای است که کاوشگر امید را فرستاد و همین مأموریت امکانی را فراهم کرد تا تعداد زیادی از زنان تحصیلکرده اماراتی فرصتی برای حضور و یادگیری به دست آورند. نشریه نیچر می‌نویسد که مأموریت کاوشگر «امید»، هنجارهای اجتماعی در امارات را تغییر داده است.
زنان ۳۴ درصد همکاران این مأموریت و ۸۰ درصد کادر علمی پروژه را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که میانگین اشتغال زنان در بازار کار امارات ۲۸درصد است. فعالیت‌های زنی که دو سال پیش به‌عنوان یکی از50 دانشمند جوان جهان انتخاب شده فقط به مأموریت فضایی محدود نیست بلکه او به‌عنوان وزیر «علوم پیشرفته»، پل ارتباطی علم و اقتصاد (اقتصاد دانش‌بنیان) را در امارات برقرار کرده است، وزارتخانه‌ای که با هدف «پیش‌برد آموزش‌های تکنولوژیک و ترویج فناوری» در این کشور شکل گرفته است.

مأموریتی برای مریخ
هنگامی که خبر رسید که امارات کاوشگری بدون سرنشین از ژاپن به فضا پرتاب کرده است، نکته دیگری هم مهم بود؛ حضور زنان در این پروژه. درواقع این سفینه هم نخستین سفینه فضایی جهان عرب که مأموریت آن قرار‌گرفتن در مدار سیاره مریخ است و قرار است درباره زندگی در این سیاره تحقیق کند و انتظار می‌رود این کاوشگر که امید (امل) نام دارد، فوریه ۲۰۲۱ و هم‌زمان با پنجاهمین سالگرد تأسیس امارات‌متحده عربی به مریخ برسد. یک نکته دیگر نیز از نظر بسیاری از رسانه‌ها برجسته شد؛ حضور 34 درصد از زنان در پشت صحنه پرتاب این کاوشگر به فضا. دویچه‌وله و تعدادی از رسانه‌ها درباره زنی نوشتند که پشت این مأموریت قرار داشت؛ ساره امیری، مهندس۳۳‌ساله، مدیر پروژه‌ای است که کاوشگر امید را فرستاد و همین مأموریت امکانی را فراهم کرد تا تعداد زیادی از زنان تحصیلکرده اماراتی فرصتی برای حضور و یادگیری به دست آورند. نشریه نیچر می‌نویسد که مأموریت کاوشگر «امید»، هنجارهای اجتماعی در امارات را تغییر داده است.
زنان ۳۴ درصد همکاران این مأموریت و ۸۰ درصد کادر علمی پروژه را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که میانگین اشتغال زنان در بازار کار امارات ۲۸درصد است. فعالیت‌های زنی که دو سال پیش به‌عنوان یکی از50 دانشمند جوان جهان انتخاب شده فقط به مأموریت فضایی محدود نیست بلکه او به‌عنوان وزیر «علوم پیشرفته»، پل ارتباطی علم و اقتصاد (اقتصاد دانش‌بنیان) را در امارات برقرار کرده است، وزارتخانه‌ای که با هدف «پیش‌برد آموزش‌های تکنولوژیک و ترویج فناوری» در این کشور شکل گرفته است.