|

عذاب‌وجدان قاتل فراری را تسلیم کرد

شرق: مردی که همراه دو دوستش راننده تاکسی را کشته و پول‌های او را سرقت کرده بود، به‌دلیل عذاب‌وجدان خودش را به پلیس تسلیم کرد.
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان دیلم استان بوشهر روز 19 تیر از مفقود‌شدن مردی مطلع شدند که راننده تاکسی بین‌شهری بود. اعضای خانواده این مرد توضیح دادند او به قصد رفتن به محل کارش خانه را ترک کرد و بعد از آن دیگر خبری از او نشد و به تلفن همراهش هم جواب نداد.
کارآگاهان بعد از اینکه اطمینان یافتند مشخصات این مرد در هیچ‌یک از بیمارستان‌ها و کلانتری‌ها ثبت نشده و اثری از او نیست تحقیقات خود را در شاخه‌ای دیگر پی گرفتند و سعی کردند ردی از خودروی این مرد به دست بیاورند. دو روز بعد از شروع تحقیقات درحالی‌که شماره پلاک این اتومبیل به پلیس استان‌های مختلف اعلام شده بود، از خوزستان خبر رسید ماشین در شهرستان هندیجان پیدا شده است. وقتی مأموران سراغ خودرو رفتند و آن را بازرسی کردند، متوجه لکه‌های خون شدند. آن زمان بود که تردیدی باقی نماند که مرد راننده به قتل رسیده است، اما معلوم نبود او چرا و چگونه و به‌دست چه افرادی به قتل رسیده است.
کارآگاهان جنایی که بررسی پرونده را برعهده گرفته بود، به تحقیق از همکاران و آشنایان مرد ناپدیدشده پرداختند و فهمیدند او روز حادثه سه جوان را در گناوه به مقصد استان خوزستان سوار خودروی خود کرد و بعد از آن دیگر خبری از او نشد.
این‌گونه بود که تلاش‌ها برای شناسایی هویت سه مسافر ناشناس به‌عنوان مظنونان اصلی پرونده آغاز شد اما پیش از آنکه این تحقیقات به نتیجه برسد، مردی به پلیس هندیجان مراجعه و با اعتراف به قتل خودش را تسلیم کرد.
این مرد گفت: من و دو دوستم خودرویی را از گناه کرایه کردیم. در نزدیکی شهرستان هندیجان فهمیدیم راننده مبلغ زیادی پول همراه دارد، به همین دلیل وسوسه شدیم و تصمیم گرفتم پول‌ها را سرقت کنیم. برای این‌ کار راننده را به قتل رساندیم و جسدش را در محلی خلوت و کم‌رفت‌وآمد رها کردیم. سپس پول‌ها را برداشتم و خودرو را در یک خیابان گذاشتیم و گریختیم.
متهم ادامه داد: من تا قبل از آن مرتکب چنین عمل خشنی نشده بودم و از آن زمان ناراحت و شوکه بودیم. این چند روز اصلا حال خوبی نداشتم، به‌شدت عذاب‌وجدان داشتم تا اینکه اطمینان پیدا کردم نمی‌توانم با این شیوه به زندگی ادامه بدهم و در نهایت تصمیم گرفتم خودم را تسلیم کنم تا عذابم کمتر شود. کارآگاهان بعد از شنیدن اظهارات این متهم به محلی که او آدرس داده بود، رفتند، جسد مرد راننده را پیدا کردند. در ادامه تحقیقات دو همدست متهم نیز بازداشت شدند. بنا بر این گزارش، درحال‌حاضر تحقیقات در این زمینه ادامه دارد تا جزئیات جنایت روشن شود.

شرق: مردی که همراه دو دوستش راننده تاکسی را کشته و پول‌های او را سرقت کرده بود، به‌دلیل عذاب‌وجدان خودش را به پلیس تسلیم کرد.
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان دیلم استان بوشهر روز 19 تیر از مفقود‌شدن مردی مطلع شدند که راننده تاکسی بین‌شهری بود. اعضای خانواده این مرد توضیح دادند او به قصد رفتن به محل کارش خانه را ترک کرد و بعد از آن دیگر خبری از او نشد و به تلفن همراهش هم جواب نداد.
کارآگاهان بعد از اینکه اطمینان یافتند مشخصات این مرد در هیچ‌یک از بیمارستان‌ها و کلانتری‌ها ثبت نشده و اثری از او نیست تحقیقات خود را در شاخه‌ای دیگر پی گرفتند و سعی کردند ردی از خودروی این مرد به دست بیاورند. دو روز بعد از شروع تحقیقات درحالی‌که شماره پلاک این اتومبیل به پلیس استان‌های مختلف اعلام شده بود، از خوزستان خبر رسید ماشین در شهرستان هندیجان پیدا شده است. وقتی مأموران سراغ خودرو رفتند و آن را بازرسی کردند، متوجه لکه‌های خون شدند. آن زمان بود که تردیدی باقی نماند که مرد راننده به قتل رسیده است، اما معلوم نبود او چرا و چگونه و به‌دست چه افرادی به قتل رسیده است.
کارآگاهان جنایی که بررسی پرونده را برعهده گرفته بود، به تحقیق از همکاران و آشنایان مرد ناپدیدشده پرداختند و فهمیدند او روز حادثه سه جوان را در گناوه به مقصد استان خوزستان سوار خودروی خود کرد و بعد از آن دیگر خبری از او نشد.
این‌گونه بود که تلاش‌ها برای شناسایی هویت سه مسافر ناشناس به‌عنوان مظنونان اصلی پرونده آغاز شد اما پیش از آنکه این تحقیقات به نتیجه برسد، مردی به پلیس هندیجان مراجعه و با اعتراف به قتل خودش را تسلیم کرد.
این مرد گفت: من و دو دوستم خودرویی را از گناه کرایه کردیم. در نزدیکی شهرستان هندیجان فهمیدیم راننده مبلغ زیادی پول همراه دارد، به همین دلیل وسوسه شدیم و تصمیم گرفتم پول‌ها را سرقت کنیم. برای این‌ کار راننده را به قتل رساندیم و جسدش را در محلی خلوت و کم‌رفت‌وآمد رها کردیم. سپس پول‌ها را برداشتم و خودرو را در یک خیابان گذاشتیم و گریختیم.
متهم ادامه داد: من تا قبل از آن مرتکب چنین عمل خشنی نشده بودم و از آن زمان ناراحت و شوکه بودیم. این چند روز اصلا حال خوبی نداشتم، به‌شدت عذاب‌وجدان داشتم تا اینکه اطمینان پیدا کردم نمی‌توانم با این شیوه به زندگی ادامه بدهم و در نهایت تصمیم گرفتم خودم را تسلیم کنم تا عذابم کمتر شود. کارآگاهان بعد از شنیدن اظهارات این متهم به محلی که او آدرس داده بود، رفتند، جسد مرد راننده را پیدا کردند. در ادامه تحقیقات دو همدست متهم نیز بازداشت شدند. بنا بر این گزارش، درحال‌حاضر تحقیقات در این زمینه ادامه دارد تا جزئیات جنایت روشن شود.