|
کدخبر: 193207

الو شرق 88640260

  • قرض‌الحسنه: افراد به عناوين مختلف گاه نياز حياتي به پول دارند و با سرمايه افراد خير و انسان‌دوستي که در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه داراي حساب هستند، با توجه به مقررات صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، وام مي‌گيرند و گره از مشکل خود مي‌گشايند. در اينجا لازم است آن دسته از افراد که صاحبان سرمايه کلان هستند، توجه داشته باشند: چه خوب است افرادي که داراي سرمايه‌هاي بالا هستند، فقط به فکر جمع‌آوري ثروت بيشتر براي خود نباشند، بلکه به فکر نيازمندان واقعي، بيماران يا افراد ناتواني باشند که قادر به تهيه مخارج ازدواج يا جهيزيه فرزندانشان نيستند. اين افراد با کمک به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌توانند براي آنان وسيله‌اي فراهم و در ضمن توشه‌اي براي آخرت خود و خانواده‌شان اندوخته کنند. البته هرکس مي‌تواند حتي با اندک سرمايه‌اي که دارد در اين امر خير شريک شود. نکته‌اي که بايد به آن توجه داشت اين است که عده‌اي از مردم به علت عدم آشنايي با حساب‌هاي قرض‌الحسنه از حساب‌هاي پس‌انداز کوتاه‌مدت يا بلندمدت استقبال مي‌کنند. براي آگاهي آن دسته از افراد، برعهده مسئولان است که با دادن آگاهي صحيح به صاحبان سرمايه از طريق تبليغات، آنان را به شرکت در سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ترغيب کنند.

علي‌اکبر فرقاني

  • قرض‌الحسنه: افراد به عناوين مختلف گاه نياز حياتي به پول دارند و با سرمايه افراد خير و انسان‌دوستي که در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه داراي حساب هستند، با توجه به مقررات صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، وام مي‌گيرند و گره از مشکل خود مي‌گشايند. در اينجا لازم است آن دسته از افراد که صاحبان سرمايه کلان هستند، توجه داشته باشند: چه خوب است افرادي که داراي سرمايه‌هاي بالا هستند، فقط به فکر جمع‌آوري ثروت بيشتر براي خود نباشند، بلکه به فکر نيازمندان واقعي، بيماران يا افراد ناتواني باشند که قادر به تهيه مخارج ازدواج يا جهيزيه فرزندانشان نيستند. اين افراد با کمک به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌توانند براي آنان وسيله‌اي فراهم و در ضمن توشه‌اي براي آخرت خود و خانواده‌شان اندوخته کنند. البته هرکس مي‌تواند حتي با اندک سرمايه‌اي که دارد در اين امر خير شريک شود. نکته‌اي که بايد به آن توجه داشت اين است که عده‌اي از مردم به علت عدم آشنايي با حساب‌هاي قرض‌الحسنه از حساب‌هاي پس‌انداز کوتاه‌مدت يا بلندمدت استقبال مي‌کنند. براي آگاهي آن دسته از افراد، برعهده مسئولان است که با دادن آگاهي صحيح به صاحبان سرمايه از طريق تبليغات، آنان را به شرکت در سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ترغيب کنند.

علي‌اکبر فرقاني