|
کدخبر: 192248

دستشویی لاکچری

الان دوره عجیبی است که همه‌چیز دارد می‌کشد بالا؛ جز جان آدمیزاد.گرما کشیده بالا؛ آدم دو لیتر عرق می‌کند و به آفتاب سلامی دوباره می‌کند. دلار کشیده بالا؛ جان آدم در می‌رود و به ترامپ سلامی دوباره می‌کند. قیمت‌ها کشیده بالا؛ آدم گریه می‌کند و به انتخابات سلامی دوباره می‌کند. کلا هرچی می‌کشد بالا، آدم به مسئولان سلام دوباره می‌کند. شاید بگویید سلام یعنی چی؟ شما باید در چنین موقعیتی باشید و یکی بهتان سلام کند که بفهمید این سلام از صدتا سلام بدتر است.
آبکی: یک بطری آب‌معدنی شده هزار تومان. دستشویی بین‌راه 500 تومان. درواقع یک تشنگی، هزارو 500 تومان پای آدم درمی‌آید.درواقع دستشویی بین‌راه رفتن، یک عمل لاکچری شده.
مقاومت المپيكي: از آنجا که سه سال است درآمد و حقوق‌ها تکان نخورده، اما همه قیمت‌ها و اجاره‌ها کشیده بالا و ما هنوز زنده‌ایم، ثابت می‌کند مسئولان ملت را غیرمستقیم دارند برای مسابقات دوی مقاومت المپیک آماده می‌کنند و دستشان درد نکند.
انقراض: همه در فضای مجازی از بی‌کاری و بی‌پولی در فضای واقعی حرف می‌زنند.همه در فضای واقعی از شایعات و شاخ‌ها در فضای مجازی حرف می‌زنند.نتیجه می‌گیریم همه حرف می‌زنند و کسانی که کار می‌کنند منقرض شده‌اند.

الان دوره عجیبی است که همه‌چیز دارد می‌کشد بالا؛ جز جان آدمیزاد.گرما کشیده بالا؛ آدم دو لیتر عرق می‌کند و به آفتاب سلامی دوباره می‌کند. دلار کشیده بالا؛ جان آدم در می‌رود و به ترامپ سلامی دوباره می‌کند. قیمت‌ها کشیده بالا؛ آدم گریه می‌کند و به انتخابات سلامی دوباره می‌کند. کلا هرچی می‌کشد بالا، آدم به مسئولان سلام دوباره می‌کند. شاید بگویید سلام یعنی چی؟ شما باید در چنین موقعیتی باشید و یکی بهتان سلام کند که بفهمید این سلام از صدتا سلام بدتر است.
آبکی: یک بطری آب‌معدنی شده هزار تومان. دستشویی بین‌راه 500 تومان. درواقع یک تشنگی، هزارو 500 تومان پای آدم درمی‌آید.درواقع دستشویی بین‌راه رفتن، یک عمل لاکچری شده.
مقاومت المپيكي: از آنجا که سه سال است درآمد و حقوق‌ها تکان نخورده، اما همه قیمت‌ها و اجاره‌ها کشیده بالا و ما هنوز زنده‌ایم، ثابت می‌کند مسئولان ملت را غیرمستقیم دارند برای مسابقات دوی مقاومت المپیک آماده می‌کنند و دستشان درد نکند.
انقراض: همه در فضای مجازی از بی‌کاری و بی‌پولی در فضای واقعی حرف می‌زنند.همه در فضای واقعی از شایعات و شاخ‌ها در فضای مجازی حرف می‌زنند.نتیجه می‌گیریم همه حرف می‌زنند و کسانی که کار می‌کنند منقرض شده‌اند.