|

دفتر جهانگیری تکذیب کرد

فردی برای انتصاب در فولاد مبارکه توصیه نشده

دفتر جهانگیری با تأکید بر اینکه «فردی برای انتصاب در فولاد مبارکه توصیه نشده؛ فرد یادشده اساسا نسبتی هم با معاون اول سابق ندارد»، هرگونه ارتباط با این موضوع را تکذیب کرد.

فردی برای انتصاب در فولاد مبارکه توصیه نشده

دفتر جهانگیری با تأکید بر اینکه «فردی برای انتصاب در فولاد مبارکه توصیه نشده؛ فرد یادشده اساسا نسبتی هم با معاون اول سابق ندارد»، هرگونه ارتباط با این موضوع را تکذیب کرد. در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه و مطرح‌شدن نام اسحاق جهانگیری، رئیس دفتر وقت معاون اول سابق، توضیحاتی ارائه داد. در این توضیحات آمده است: در خصوص موضوع توصیه انتصاب یکی از مدیران شرکت مذکور؛ نه تنها فرد یادشده هیچ نسبتی با ایشان ندارند، بلکه توصیه‌ای نیز برای به‌کارگیری نام‌برده صورت نگرفته است. در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه و طرح نام دکتر اسحاق جهانگیری، رئیس دفتر وقت معاون اول سابق، توضیحاتی ارائه داد.‌توضیحات به شرح زیر است:

1- درخصوص موضوع توصیه انتصاب یکی از مدیران شرکت مذکور؛ نه‌تنها فرد یادشده هیچ نسبتی با ایشان ندارند، بلکه توصیه‌ای نیز برای به‌کارگیری نام‌برده صورت نگرفته است.‌2- درخصوص تحویل یک دستگاه خودرو به ایشان نیز لازم به ذکر است که این موضوع ربطی به شخص آقای دکتر جهانگیری ندارد و به تقاضای تیم حفاظت معاون اول و مطابق پروتکل‌های ابلاغی امنیتی برای دراختیارگذاشتن خودروی سنگین بوده و با توجه به عدم امکان تأمین آن توسط نهاد ریاست‌جمهوری، به صورت امانی توسط تیم حفاظت بهره‌برداری می‌گردیده است و همچنان در اختیار تیم حفاظت معاون اول فعلی رئیس‌جمهور است.