|
کدخبر: 306777

جنگ اوکراین

بی‌بی‌سی: میزبانان اوکراینی ایربی‌اندبی، پلتفرم اجاره‌خانه‌، با درخواست‌های زیادی از سرتاسر جهان مواجه شده‌اند. درخواست‌کنندگان اما قصد سفر به اوکراین ندارند. آنها فقط می‌خواهند به محاصره‌شدگان در شهرهای جنگ‌زده کمک کنند. این بخشی از کارزار رسانه‌ای خلاقانه‌ برای کمک مالی بین‌المللی به اوکراینی‌ها‌ست.حملات و بمباران ارتش روسیه به اوکراین موجب شده که دست بسیاری از اوکراینی‌ها از منابع درآمدشان کوتاه شود.

بی‌بی‌سی: میزبانان اوکراینی ایربی‌اندبی، پلتفرم اجاره‌خانه‌، با درخواست‌های زیادی از سرتاسر جهان مواجه شده‌اند. درخواست‌کنندگان اما قصد سفر به اوکراین ندارند. آنها فقط می‌خواهند به محاصره‌شدگان در شهرهای جنگ‌زده کمک کنند. این بخشی از کارزار رسانه‌ای خلاقانه‌ برای کمک مالی بین‌المللی به اوکراینی‌ها‌ست.حملات و بمباران ارتش روسیه به اوکراین موجب شده که دست بسیاری از اوکراینی‌ها از منابع درآمدشان کوتاه شود.