|
کدخبر: 303439

پاسخ به یادداشتی درباره بودجه

شرق: ششم دی‌‌ماه 1400 یادداشتی با تیتر «زنهاری درباره بودجه پیشنهادی» در روزنامه «شرق» منتشر شد که پاسخ سازمان برنامه و بودجه را به‌همراه داشت که این پاسخ در ادامه آورده شده‌ است:
تجربه تلخ دولت گذشته تکرار نخواهد شد
یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه 1401 واقعی‌کردن منابع برای تکالیف بودجه است. در این راستا جهت‌گیری دولت به سمت منابع پایدار و پاک از جمله درآمدهای مالیاتی بوده است که براساس عملکرد 9 ماهه سال جاری و شاخص‌های عملکردی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، تلاش شده است که این درآمدها در سال 1401 قابل تحقق و منطبق بر واقعیت باشد. همچنین در کنار واقعی‌شدن درآمدها تلاش شده است که هزینه‌ها در حداقل ممکن محدود گردد. به‌طوری‌که سهم اعتبارات هزینه‌ای نسبت به سال گذشته در بودجه عمومی کاهش‌ یافته و رشد آن به حداقل ممکن رسیده است. لیکن سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه 1401 نسبت به سال 1400 افزایش داشته و رشد آن 43 درصد می‌باشد. لذا دولت تلاش خود را برای واقعی پیش‌بینی‌شدن درآمدها به کار بسته و با حذف ردیف‌های زائد بودجه و تجمیع ردیف‌های موازی مبادرت به کاهش هزینه‌ها نموده تا بتوان با منابع قابل اتکا در سال 1401 بودجه را بدون کسری اجرا کرد. دولت در راستای عدالت در توزیع منابع بودجه عمومی و حمایت از اقشار با درآمد کمتر در تبصره 12 قانون بودجه، اقدام به افزایش پلکانی حقوق در سال 1401 به نفع طبقات با حقوق کمتر از 29 درصد رشد تا پنج درصد نموده است.

به‌علاوه کف مبالغ مندرج در احکام کارگزینی کارکنان دولت و آنهایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند از ماهانه 5,3 میلیون تومان به 5,4 میلیون تومان افزایش داده است. همچنین معافیت مالیاتی برای طبقات مختلف به نفع حقوق طبقات پایین تا پنج میلیون تومان ماهانه از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
درخصوص رفع فقر مطلق در تبصره 14 لایحه بودجه موضوع مصارف هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و اجرای طرح معیشت که بالغ‌ بر 74 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی ‌شده است، علاوه بر آن بابت کاهش فقر مطلق خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بالغ‌ بر 48 هزار میلیارد تومان اختصاص داده‌ شده است.
این در حالی است که برای رفع محرومیت نقاط کمترتوسعه‌یافته و استان‌ها بالغ ‌بر 210 هزار میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه 1401 پیش‌بینی‌ شده است که بخشی از آن برای ارتقای زیرساخت‌های مناطق محروم و بخشی برای تأمین مسکن محرومان و فقرا در نظر گرفته‌ شده است. لذا دولت حداکثر تلاش خود را برای تأمین منابع لازم برای رفع محرومیت و کاهش فقر در لایحه بودجه 1401 به عمل‌ آورده است.
دولت به‌منظور حمایت از ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز کشور بودجه عمرانی کشور را در لایحه بودجه 1401 بالغ‌ بر 43 درصد نسبت به سال 1400 افزایش داده و سهم بودجه عمرانی کشور را از منابع عمومی نسبت به سال گذشته بیش از پنج درصد افزایش داده است و این رویکرد مثبت دولت برای رونق تولید و اشتغال می‌باشد.
لذا ادعای آن روزنامه درخصوص کاهش اعتبارات عمرانی سال 1401 نسبت به سال 1400 کذب محض است و انتظار این بود که حداقل به مقایسه اعتبارات عمرانی مندرج در لایحه 1401 و قانون بودجه 1400 مراجعه می‌شد، سپس مبادرت به قضاوت می‌کردید».

شرق: ششم دی‌‌ماه 1400 یادداشتی با تیتر «زنهاری درباره بودجه پیشنهادی» در روزنامه «شرق» منتشر شد که پاسخ سازمان برنامه و بودجه را به‌همراه داشت که این پاسخ در ادامه آورده شده‌ است:
تجربه تلخ دولت گذشته تکرار نخواهد شد
یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه 1401 واقعی‌کردن منابع برای تکالیف بودجه است. در این راستا جهت‌گیری دولت به سمت منابع پایدار و پاک از جمله درآمدهای مالیاتی بوده است که براساس عملکرد 9 ماهه سال جاری و شاخص‌های عملکردی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، تلاش شده است که این درآمدها در سال 1401 قابل تحقق و منطبق بر واقعیت باشد. همچنین در کنار واقعی‌شدن درآمدها تلاش شده است که هزینه‌ها در حداقل ممکن محدود گردد. به‌طوری‌که سهم اعتبارات هزینه‌ای نسبت به سال گذشته در بودجه عمومی کاهش‌ یافته و رشد آن به حداقل ممکن رسیده است. لیکن سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه 1401 نسبت به سال 1400 افزایش داشته و رشد آن 43 درصد می‌باشد. لذا دولت تلاش خود را برای واقعی پیش‌بینی‌شدن درآمدها به کار بسته و با حذف ردیف‌های زائد بودجه و تجمیع ردیف‌های موازی مبادرت به کاهش هزینه‌ها نموده تا بتوان با منابع قابل اتکا در سال 1401 بودجه را بدون کسری اجرا کرد. دولت در راستای عدالت در توزیع منابع بودجه عمومی و حمایت از اقشار با درآمد کمتر در تبصره 12 قانون بودجه، اقدام به افزایش پلکانی حقوق در سال 1401 به نفع طبقات با حقوق کمتر از 29 درصد رشد تا پنج درصد نموده است.

به‌علاوه کف مبالغ مندرج در احکام کارگزینی کارکنان دولت و آنهایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند از ماهانه 5,3 میلیون تومان به 5,4 میلیون تومان افزایش داده است. همچنین معافیت مالیاتی برای طبقات مختلف به نفع حقوق طبقات پایین تا پنج میلیون تومان ماهانه از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
درخصوص رفع فقر مطلق در تبصره 14 لایحه بودجه موضوع مصارف هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و اجرای طرح معیشت که بالغ‌ بر 74 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی ‌شده است، علاوه بر آن بابت کاهش فقر مطلق خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بالغ‌ بر 48 هزار میلیارد تومان اختصاص داده‌ شده است.
این در حالی است که برای رفع محرومیت نقاط کمترتوسعه‌یافته و استان‌ها بالغ ‌بر 210 هزار میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه 1401 پیش‌بینی‌ شده است که بخشی از آن برای ارتقای زیرساخت‌های مناطق محروم و بخشی برای تأمین مسکن محرومان و فقرا در نظر گرفته‌ شده است. لذا دولت حداکثر تلاش خود را برای تأمین منابع لازم برای رفع محرومیت و کاهش فقر در لایحه بودجه 1401 به عمل‌ آورده است.
دولت به‌منظور حمایت از ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز کشور بودجه عمرانی کشور را در لایحه بودجه 1401 بالغ‌ بر 43 درصد نسبت به سال 1400 افزایش داده و سهم بودجه عمرانی کشور را از منابع عمومی نسبت به سال گذشته بیش از پنج درصد افزایش داده است و این رویکرد مثبت دولت برای رونق تولید و اشتغال می‌باشد.
لذا ادعای آن روزنامه درخصوص کاهش اعتبارات عمرانی سال 1401 نسبت به سال 1400 کذب محض است و انتظار این بود که حداقل به مقایسه اعتبارات عمرانی مندرج در لایحه 1401 و قانون بودجه 1400 مراجعه می‌شد، سپس مبادرت به قضاوت می‌کردید».