|
کدخبر: 303265

خبر

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد
ارجاع طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات شوراها به مجلس

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور جهت رفع ابهامات به مجلس بازگردانده شد. هادی طحان‌نظیف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، ایراد کلی این شورا نسبت به مصوبه مرتفع شد. البته نسبت به اجزای آن ابهاماتی وجود داشت و لذا جهت رفع این ابهامات به مجلس برگردانده شد.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح صیانت خبر داد
دوشنبه، اولین جلسه کمیسیون مشترک طرح صیانت

ایسنا: به گفته سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، قرار است کمیسیون در جلسه روز دوشنبه خود به ایراد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در‌خصوص این طرح رسیدگی کند. لطف‌الله سیاهکلی، درخصوص برگزاری اولین جلسه کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی پس از اظهار‌نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در‌خصوص طرح گفت: قرار است کمیسیون به اظهار‌نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در‌خصوص طرح رسیدگی کند. اگر فرصت شود، در این جلسه به کلیات طرح نیز رسیدگی خواهیم کرد؛ اگرچه فکر نمی‌کنم این فرصت ایجاد شود؛ چرا‌که اولویت رسیدگی با بررسی ایرادهایی است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به طرح مطرح شده است. کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه روز سه‌‌شنبه ۹ آذر پس از نامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در‌خصوص پیشنهادهای این وزارتخانه درباره طرح، تصمیم گرفت طرح را برای بررسی و اظهار‌نظر مرکز پژوهش‌های مجلس به این نهاد ارسال کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در چندین جلسه با حضور کارشناسان این حوزه، به بحث و بررسی این طرح پرداخت و چهارشنبه اول دی‌ماه نظر خود را اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های‌ مجلس نیز در چندین حوزه ایرادهایی را به طرح مذکور وارد دانست.

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد
ارجاع طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات شوراها به مجلس

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور جهت رفع ابهامات به مجلس بازگردانده شد. هادی طحان‌نظیف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، ایراد کلی این شورا نسبت به مصوبه مرتفع شد. البته نسبت به اجزای آن ابهاماتی وجود داشت و لذا جهت رفع این ابهامات به مجلس برگردانده شد.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح صیانت خبر داد
دوشنبه، اولین جلسه کمیسیون مشترک طرح صیانت

ایسنا: به گفته سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، قرار است کمیسیون در جلسه روز دوشنبه خود به ایراد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در‌خصوص این طرح رسیدگی کند. لطف‌الله سیاهکلی، درخصوص برگزاری اولین جلسه کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی پس از اظهار‌نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در‌خصوص طرح گفت: قرار است کمیسیون به اظهار‌نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در‌خصوص طرح رسیدگی کند. اگر فرصت شود، در این جلسه به کلیات طرح نیز رسیدگی خواهیم کرد؛ اگرچه فکر نمی‌کنم این فرصت ایجاد شود؛ چرا‌که اولویت رسیدگی با بررسی ایرادهایی است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به طرح مطرح شده است. کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در جلسه روز سه‌‌شنبه ۹ آذر پس از نامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در‌خصوص پیشنهادهای این وزارتخانه درباره طرح، تصمیم گرفت طرح را برای بررسی و اظهار‌نظر مرکز پژوهش‌های مجلس به این نهاد ارسال کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در چندین جلسه با حضور کارشناسان این حوزه، به بحث و بررسی این طرح پرداخت و چهارشنبه اول دی‌ماه نظر خود را اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های‌ مجلس نیز در چندین حوزه ایرادهایی را به طرح مذکور وارد دانست.