|
کدخبر: 258640

خبر

پرداخت کمک‌هزينه معيشتي به خانواده چندقلوها
ايرنا: رئيس سازمان بهزيستي کشور گفت: با حمايت‌هاي دولت و در راستاي سياست‌هاي ابلاغي جمعيتي رهبر معظم انقلاب، از اين به بعد به تمام خانواده‌هاي داراي سه‌قلو به بالا به‌صورت ماهانه کمک‌هزينه معيشتي ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت مي‌شود. وحيد قبادي‌دانا در نخستين گردهمايي «همزادهاي دوست‌داشتني سرزمين من» در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان افزود: از اين به بعد با حمايت‌هاي دولت خانواده‌هاي داراي فرزند دو، سه، چهار و پنج‌قلو به بالا کمک معيشتي ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتوماني دريافت مي‌کنند. او يادآور شد: اين طرح براي خانواده‌هاي سه‌قلو به بالا برنامه‌ريزي شده است اما خانواده‌هايي که فرزند دوقلو داشته و مشکل معيشت دارند نيز به‌صورت موردي پرداخت مي‌شود. رئيس سازمان بهزيستي با بيان اينکه کمک‌هزينه از ابتداي تولد تا شش‌سالگي پرداخت مي‌شود، ادامه داد: تعداد خانواده‌هاي داراي فرزند سه‌قلو به بالا و خانواده‌هاي دوقلو نیازمند کمک معيشتي دولت،
۱۷ هزار خانوار در کل کشور هستند که اولين واريز اين کمک معيشتي در چند روز گذشته انجام شد. قبادي‌دانا اظهار كرد: از سال ۹۳ تا ۹۷ هر سال تقريبا بين يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر تا يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر تولد ثبت شد، بيش از سه درصد اين تولدها دوقلو به بالا و حدود نيم درصد از آن سه‌قلو به بالاتر بود. او افزود: سالانه ۲۰ هزار تولد دوقلو در کشور داريم که حدود ۴۰ هزار بچه دوقلو به جمعيت ايران اضافه مي‌شود، ميزان تولد سه‌قلوها در هفت سال اخير تقريبا بين ۶۵۰ تا ۸۵۰ تولد در هر سال بوده است، تقريبا بين ۳۰ تا ۴۰ تولد چهارقلويي نيز داشتيم. رئيس سازمان بهزيستي خاطرنشان کرد: در سال‌هاي اخير بين يك تا هشت تولد پنج‌قلويي داشتيم، طبق آمار در سال ۹۳، هشت خانواده و در سال ۹۷ دو خانواده، داراي فرزند پنج‌قلو شده‌اند.

جمع‌آوري ۳۴۰ معتاد متجاهر از سطح شهر تهران
ميزان: جانشين پليس پيشگيري پايتخت از جمع‌آوري ۳۴۰ معتاد متجاهر در نيمه اول بهمن در ادامه طرح جمع‌آوري معتادان خبر داد. سرهنگ جليل موقوفه‌اي جانشين پليس پيشگيري پايتخت با اشاره به استمرار طرح جمع‌آوري معتادان متجاهر در پايتخت، گفت: با اجراي طرح جمع‌آوري معتادان متجاهر پايتخت تا ساعت شش صبح پانزدهم بهمن ماه ۳۴۰ نفر از معتادان متجاهر در سطح شهر تهران جمع‌آوري شدند. وي افزود: با توجه به برودت هوا اين طرح به صورت ويژه در دستور کار مأموران پليس پايتخت قرار دارد و معتادان متجاهر پس از جمع‌آوري به مراکز مربوطه منتقل مي‌شوند تا ضمن ساماندهي به وضعيت آنان براي بازگشت به جامعه آماده شوند. جانشين پليس پيشگيري تهران در پايان گفت: اين طرح که باعث رضايت‌مندي شهروندان شده است، همچنان ادامه دارد.

واريز عيدي مستمري‌بگيران
بدون کسر ماليات و حق بيمه‌

ايسنا: قائم‌مقام سازمان تأمين اجتماعي اعلام کرد که از عيدي مستمري‌بگيران مالياتي کسر نمي‌شود. محمدحسن‌زدا در صفحه اينستاگرامي خود اعلام کرد که از عيدي مستمري‌بگيران مالياتي کسر نمي‌شود. قائم‌مقام سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينکه يکي از سؤالات مستمري‌بگيران اين است که آيا از عيدي ماليات کسر مي‌شود؟ اظهار کرد: خير، ماليات کم نمي‌شود و به دليل اينکه بازنشسته هستند، حق بيمه‌اي هم کم نخواهد شد، درنتيجه مبلغي که به عنوان عيدي اعلام مي‌شود بايد آن را مقطوع دريافت کنند. همچنين به گفته مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، پرداخت عيدي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي از چهارشنبه‌شب 16 بهمن آغاز شده و تا ۱۰ روز ادامه دارد. ميزان پرداخت عيدي بازنشستگان و مستمري‌بگيران بر اساس مصوبه هيئت دولت مبلغ يک‌ميليون‌و 200 هزار تومان است.

پرداخت کمک‌هزينه معيشتي به خانواده چندقلوها
ايرنا: رئيس سازمان بهزيستي کشور گفت: با حمايت‌هاي دولت و در راستاي سياست‌هاي ابلاغي جمعيتي رهبر معظم انقلاب، از اين به بعد به تمام خانواده‌هاي داراي سه‌قلو به بالا به‌صورت ماهانه کمک‌هزينه معيشتي ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت مي‌شود. وحيد قبادي‌دانا در نخستين گردهمايي «همزادهاي دوست‌داشتني سرزمين من» در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان افزود: از اين به بعد با حمايت‌هاي دولت خانواده‌هاي داراي فرزند دو، سه، چهار و پنج‌قلو به بالا کمک معيشتي ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتوماني دريافت مي‌کنند. او يادآور شد: اين طرح براي خانواده‌هاي سه‌قلو به بالا برنامه‌ريزي شده است اما خانواده‌هايي که فرزند دوقلو داشته و مشکل معيشت دارند نيز به‌صورت موردي پرداخت مي‌شود. رئيس سازمان بهزيستي با بيان اينکه کمک‌هزينه از ابتداي تولد تا شش‌سالگي پرداخت مي‌شود، ادامه داد: تعداد خانواده‌هاي داراي فرزند سه‌قلو به بالا و خانواده‌هاي دوقلو نیازمند کمک معيشتي دولت،
۱۷ هزار خانوار در کل کشور هستند که اولين واريز اين کمک معيشتي در چند روز گذشته انجام شد. قبادي‌دانا اظهار كرد: از سال ۹۳ تا ۹۷ هر سال تقريبا بين يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر تا يک ميليون و ۳۰۰ هزار نفر تولد ثبت شد، بيش از سه درصد اين تولدها دوقلو به بالا و حدود نيم درصد از آن سه‌قلو به بالاتر بود. او افزود: سالانه ۲۰ هزار تولد دوقلو در کشور داريم که حدود ۴۰ هزار بچه دوقلو به جمعيت ايران اضافه مي‌شود، ميزان تولد سه‌قلوها در هفت سال اخير تقريبا بين ۶۵۰ تا ۸۵۰ تولد در هر سال بوده است، تقريبا بين ۳۰ تا ۴۰ تولد چهارقلويي نيز داشتيم. رئيس سازمان بهزيستي خاطرنشان کرد: در سال‌هاي اخير بين يك تا هشت تولد پنج‌قلويي داشتيم، طبق آمار در سال ۹۳، هشت خانواده و در سال ۹۷ دو خانواده، داراي فرزند پنج‌قلو شده‌اند.

جمع‌آوري ۳۴۰ معتاد متجاهر از سطح شهر تهران
ميزان: جانشين پليس پيشگيري پايتخت از جمع‌آوري ۳۴۰ معتاد متجاهر در نيمه اول بهمن در ادامه طرح جمع‌آوري معتادان خبر داد. سرهنگ جليل موقوفه‌اي جانشين پليس پيشگيري پايتخت با اشاره به استمرار طرح جمع‌آوري معتادان متجاهر در پايتخت، گفت: با اجراي طرح جمع‌آوري معتادان متجاهر پايتخت تا ساعت شش صبح پانزدهم بهمن ماه ۳۴۰ نفر از معتادان متجاهر در سطح شهر تهران جمع‌آوري شدند. وي افزود: با توجه به برودت هوا اين طرح به صورت ويژه در دستور کار مأموران پليس پايتخت قرار دارد و معتادان متجاهر پس از جمع‌آوري به مراکز مربوطه منتقل مي‌شوند تا ضمن ساماندهي به وضعيت آنان براي بازگشت به جامعه آماده شوند. جانشين پليس پيشگيري تهران در پايان گفت: اين طرح که باعث رضايت‌مندي شهروندان شده است، همچنان ادامه دارد.

واريز عيدي مستمري‌بگيران
بدون کسر ماليات و حق بيمه‌

ايسنا: قائم‌مقام سازمان تأمين اجتماعي اعلام کرد که از عيدي مستمري‌بگيران مالياتي کسر نمي‌شود. محمدحسن‌زدا در صفحه اينستاگرامي خود اعلام کرد که از عيدي مستمري‌بگيران مالياتي کسر نمي‌شود. قائم‌مقام سازمان تأمين اجتماعي با بيان اينکه يکي از سؤالات مستمري‌بگيران اين است که آيا از عيدي ماليات کسر مي‌شود؟ اظهار کرد: خير، ماليات کم نمي‌شود و به دليل اينکه بازنشسته هستند، حق بيمه‌اي هم کم نخواهد شد، درنتيجه مبلغي که به عنوان عيدي اعلام مي‌شود بايد آن را مقطوع دريافت کنند. همچنين به گفته مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، پرداخت عيدي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي از چهارشنبه‌شب 16 بهمن آغاز شده و تا ۱۰ روز ادامه دارد. ميزان پرداخت عيدي بازنشستگان و مستمري‌بگيران بر اساس مصوبه هيئت دولت مبلغ يک‌ميليون‌و 200 هزار تومان است.