|
کدخبر: 188453

«بزن‌بزن» در جلسه علني

شرق: روز گذشته عبدالحمید خدری، نماینده بوشهر، نطق میان‌دستور داشت. او صحبت‌هایش را با یک شعر آغاز کرد؛ شعری که ترجیع‌بند آن «بزنم یا نزنم» بود و پس از هر مصراع نمایندگان فریاد می‌زدند که «بزن‌بزن». خدری آغاز به خواندن کرد: «حرف‌ها دارم اما بزنم یا نزنم»، بز‌ن‌بزن؛ «با توام با تو خدایا، بزنم یا نزنم»، بزن‌بزن؛ «همه حرف دلم با تو همین است که دوست/ چه کنم، حرف دلم را بزنم یا نزنم»، بزن‌بزن؛ «عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم»، بزن‌بزن؛ «زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم»، بزن‌بزن؛ «گفته بودم که به دریا نزنم دل اما/ کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم»؛ بزن‌بزن. پس‌ از ‌این بود که خدری صحبت‌هایش را آغاز کرد. این اولین‌بار نیست که نمایندگان در جلسه علنی که از رادیو هم پخش مستقیم می‌شود، دست به چنین حرکاتی می‌زنند. سال گذشته در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم یکی از نمایندگان پشت تریبون رفت و آغاز به شعرخوانی کرد. نمایندگان هم پس از هر مصراع او، با صدای بلند «به‌به» می‌کردند؛ چند بیتی که خوانده شد، لاریجانی، رئیس جلسه، خطاب به آن نماینده گفت که استفاده کردیم؛ بس است دیگر.
نمونه دیگر، در مجلس نهم بود که وقتی سیدشریف حسینی، نماینده اهواز، نطق میان‌دستور خود را با قطعه شعری مشابه با خدری آغاز کرد، نمایندگان آن مجلس هم واکنشی مانند واکنش دیروز داشتند. پس‌از‌آن محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، نطق حسینی را متوقف کرد و گفت: «دوستان دقت کنند. بعضی اوقات نمایندگان می‌خواهند مطالبشان را با شعر بیان کنند. لطفا شما سکوت کنید و ابراز احساسات نکنید». با‌وجود‌این نمایندگان همچنان به «بزن‌بزن» خود ادامه دادند.

شرق: روز گذشته عبدالحمید خدری، نماینده بوشهر، نطق میان‌دستور داشت. او صحبت‌هایش را با یک شعر آغاز کرد؛ شعری که ترجیع‌بند آن «بزنم یا نزنم» بود و پس از هر مصراع نمایندگان فریاد می‌زدند که «بزن‌بزن». خدری آغاز به خواندن کرد: «حرف‌ها دارم اما بزنم یا نزنم»، بز‌ن‌بزن؛ «با توام با تو خدایا، بزنم یا نزنم»، بزن‌بزن؛ «همه حرف دلم با تو همین است که دوست/ چه کنم، حرف دلم را بزنم یا نزنم»، بزن‌بزن؛ «عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم»، بزن‌بزن؛ «زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم»، بزن‌بزن؛ «گفته بودم که به دریا نزنم دل اما/ کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم»؛ بزن‌بزن. پس‌ از ‌این بود که خدری صحبت‌هایش را آغاز کرد. این اولین‌بار نیست که نمایندگان در جلسه علنی که از رادیو هم پخش مستقیم می‌شود، دست به چنین حرکاتی می‌زنند. سال گذشته در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم یکی از نمایندگان پشت تریبون رفت و آغاز به شعرخوانی کرد. نمایندگان هم پس از هر مصراع او، با صدای بلند «به‌به» می‌کردند؛ چند بیتی که خوانده شد، لاریجانی، رئیس جلسه، خطاب به آن نماینده گفت که استفاده کردیم؛ بس است دیگر.
نمونه دیگر، در مجلس نهم بود که وقتی سیدشریف حسینی، نماینده اهواز، نطق میان‌دستور خود را با قطعه شعری مشابه با خدری آغاز کرد، نمایندگان آن مجلس هم واکنشی مانند واکنش دیروز داشتند. پس‌از‌آن محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، نطق حسینی را متوقف کرد و گفت: «دوستان دقت کنند. بعضی اوقات نمایندگان می‌خواهند مطالبشان را با شعر بیان کنند. لطفا شما سکوت کنید و ابراز احساسات نکنید». با‌وجود‌این نمایندگان همچنان به «بزن‌بزن» خود ادامه دادند.