|

انتخابات بر فروش فیلم‌ها تأثیر داشت؟

بر مبنای آمار سمفا تا ساعت ۲۳:۵۵ شنبه ۹ تیر‌ماه، ۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۳۷ نفر در ۲۴۶ هزار و ۴۸۸ سانسی که ۱۸ فیلم سینمای ایران در سالن‌های سینمایی به نمایش گذاشته‌اند، به تماشای آثار نشسته‌اند و فروشی نزدیک به ۵۷۹ میلیارد و ۹۵ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان را برای سینمای ایران به ارمغان آورده‌اند. به این ترتیب فروش سینمای ایران در هفته دوم تیر ۴۳ میلیارد بوده است.

انتخابات بر فروش فیلم‌ها  تأثیر داشت؟

مهر: بر مبنای آمار سمفا تا ساعت ۲۳:۵۵ شنبه ۹ تیر‌ماه، ۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۳۷ نفر در ۲۴۶ هزار و ۴۸۸ سانسی که ۱۸ فیلم سینمای ایران در سالن‌های سینمایی به نمایش گذاشته‌اند، به تماشای آثار نشسته‌اند و فروشی نزدیک به ۵۷۹ میلیارد و ۹۵ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان را برای سینمای ایران به ارمغان آورده‌اند. به این ترتیب فروش سینمای ایران در هفته دوم تیر ۴۳ میلیارد بوده است.

در هفت روز گذشته و با توجه به فضای انتخاباتی که در کشور جریان داشت، فیلم‌های سینمای ایران فرصت نمایش در ۲۰ هزار و ۴۸۲ سانس را پیدا کرده و توسط ۷۰۵ هزار و ۷۳۱ نفر تماشا شده‌اند؛ به این ترتیب در این هفته، میزان فروش سینمای ایران عددی معادل با ۴۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده که این آمار نشانگر آن است که مجموع رقم فروش همچنان نسبت به هفته‌های گذشته کاهش یافته و این هفته ۸ میلیارد کاهش فروش را تجربه کرده است.

«تگزاس ۳» با در اختیار داشتن ۴۶۱ سالن سینما، توسط ۳۵۹ هزار نفر تماشا شده و به فروشی بیشتر از ۲۲ میلیارد تومان رسیده و با فروشی معادل هفته قبل در صدر جدول هفتگی فروش قرار گرفته است.

«تگزاس ۳» که اکران خود را از هشتم خرداد به تهیه‌کنندگی ابراهیم عامریان به سرگروهی پردیس سینمایی هویزه آغاز کرده است، با در اختیار داشتن ۵۹۸ سالن سینما در سال جاری، توسط یک میلیون و ۷۶۸ هزار نفر تماشا شده و به فروشی بیشتر از ۱۰۳ میلیارد تومان رسیده است.

«خجالت نکش ۲» که از ۱۶ خرداد بر پرده سینماها نقش بسته است، تاکنون توسط بیش از ۱۸۹ هزار نفر تماشا شده و در هفته گذشته به فروش ۱۱ میلیارد و ۴۷۷ میلیون تومان دست یافته و با کاهش یک میلیاردی فروش در جایگاه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. این فیلم با در اختیار داشتن ۴۸۹ سالن سینما در سال جاری، توسط ۴۶۷ هزار نفر تماشا شده و به فروشی بیشتر از ۲۷ میلیارد تومان  رسیده است.

«تمساح خونی» که همچنان پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود، در رده سوم جدول فروش هفتگی قرار دارد و توانسته در هفت روز گذشته به فروشی معادل با سه میلیارد و ۲۸ میلیون تومان دست پیدا کند؛ «تمساح خونی» که اکران خود را از ۱۶ اسفند‌ماه سال قبل در قالب اکران نوروزی آغاز کرده است، با در اختیار داشتن ۶۸۸ سالن سینما در سال جاری، توسط دو میلیون و ۶۵۰ هزار نفر تماشا شده و به فروشی نزدیک به ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده و یک‌سوم کل فروش سینمای ایران در سال ۱۴۰۳ را به خود اختصاص داده است و توانسته صدرنشین فروش سینماها در تمامی روزهای بهار امسال شود. «تمساح خونی» مجددا با افزایش فروش از «مست عشق» پیشی گرفته است.

«مست عشق» به کارگردانی حسن فتحی در هفت روز گذشته با در اختیار داشتن ۲۶۶ سالن سینما، توسط ۴۶ هزار نفر تماشا شده و به فروشی بیشتر از سه میلیارد تومان رسیده و در جایگاه چهارم قرار می‌گیرد که این رقم تقریبا معادل هفته گذشته این فیلم است. «مست عشق» که از پنجم اردیبهشت بر پرده سینماها نقش بسته، تاکنون توسط یک میلیون و ۸۲۷ هزار نفر تماشا شده و به فروشی بیشتر از ۱۰۴ میلیارد تومان رسیده است.

«سال گربه» دیگر کمدی این روزهای سینما در رده پنجم آثار پرفروش سینمای ایران در هفت روز گذشته و بعد از «تمساح خونی» قرار می‌گیرد. یک‌میلیاردو ۸۰۷ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان عددی است که از فروش فیلم مصطفی تقی‌زاده در هفت روز گذشته اعلام شده است.

«عطرآلود» که از ۱۶ خرداد بر پرده سینماها نقش بسته است در این هفته توسط بیش از ۱۴ هزار نفر تماشا شده و در هفته گذشته به فروش ۷۱۹ میلیون تومانی دست یافته است؛ این فیلم با پشت سر گذاشتن کمدی نظیر «قلهک» و عبور از «بی‌بدن» در جایگاه ششم جدول فروش قرار گرفته است. «بی‌بدن» در جایگاه هفتم جدول فروش هفته قرار دارد و در یک هفته گذشته فروشی معادل با ۶۰۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان را به نام خود ثبت کرده و به نظر می‌رسد روند نزولی تماشای آن آغاز شده است.

«قلهک» به تهیه‌کنندگی مصطفی شایسته نیز در یک هفته گذشته توسط پنج هزار و ۳۹۹ نفر تماشا شده و به فروش بیش از ۳۵۴ میلیون تومان رسیده و به این ترتیب این اثر در رده هشتم جدول فروش هفته‌ای که گذشت، قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این فیلم کمدی از رقابت با سایر کمدی‌های روی پرده بازمانده است.

«آبی روشن» که اکران خود را از ۲۳ خرداد آغاز کرده، با فروش ۲۰۰ میلیون تومانی در جایگاه نهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. این اثر سومین هفته اکران خود بر پرده سینماها را تجربه می‌کند.

فیلم سینمایی «ایلیا؛ جست‌وجوی قهرمان» به کارگردانی سیدعلی موسوی‌نژاد با فروش بیش از دو هزار بلیت در جایگاه دهم گیشه فروش سینماها قرار می‌گیرد. این فیلم نیز با در اختیار داشتن ۶۳ سالن سینما در هفت روز گذشته، به فروشی معادل با ۱۰۵ میلیون رسیده است.

«آسمان غرب» به تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد نیز در یک هفته گذشته توسط هزار و ‌۳۹۲ نفر تماشا شده و به فروشی معادل با ۵۷ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب این اثر در رده یازدهم جدول فروش هفته‌ای که گذشت‌ قرار می‌گیرد.

«این جمعیت قابل کنترل» که اکران خود را از ۳۰ خرداد آغاز کرده، با فروش ۴۷ میلیون تومانی در جایگاه دوازدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. این اثر دومین هفته اکران خود بر پرده سینماها را تجربه می‌کند.

«کوچه ژاپنی‌ها» دیگر فیلمی است که اکران خود را از ۲۳ خرداد آغاز کرده و با فروشی بیش از ۳۵ میلیون تومان در جایگاه سیزدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. این اثر سومین هفته اکران خود بر پرده سینماها را تجربه می‌کند.

«آپاراتچی» نیز در هفت روز گذشته توسط ۲۴۶ نفر تماشا شده و به فروشی بیشتر از ۱۹ میلیون تومان رسیده است. بنابراین این فیلم نیز در رده چهاردهم جدول فروش قرار دارد.

«نوروز» به کارگردانی سهیل موفق نیز با در اختیار داشتن هشت سالن سینما در هفت روز گذشته به فروشی معادل شش میلیون و ۴۵۰ هزار تومان دست یافته است. به این ترتیب این فیلم نیز در رده پانزدهم جدول فروش آثار هفت روز گذشته سینمای ایران قرار می‌گیرد.

فیلم سینمایی «نیلگون» در رده شانزدهم قرار دارد. این فیلم نیز با در اختیار داشتن هشت سالن سینما و ۱۱ سانس در هفت روز گذشته، پذیرای بیش از ۳۸ مخاطب بوده و به فروشی معادل با دو میلیون رسیده است.

فیلم سینمایی «تاوان» در جایگاه هفدهم و پایانی گیشه فروش سینماها در هفته گذشته قرار می‌گیرد. این فیلم با در اختیار داشتن دو سالن سینما، پذیرای بیش از ۱۱ مخاطب بوده و به فروش ۶۸۰ هزار تومانی رسیده است‌.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها