|

مشکل تاریخ‌نویسی ما

کتاب «مشکل تاریخ‌نویسی ما» با حضور نویسنده آن «مجید اسدی (راوش)» و سخنرانانی همچون «کیامهر فیروزی»، «جواد رنجبر درخشیلر» و «پژمان شقاقی» در مؤسسه بهاران برگزار شد. در این مراسم نویسنده در بخشی از سخنانش گفت: «ما ایرانیان به دلیل اینکه زبان فارسی را به مفهوم فلسفی کلمه بلد نیستیم، نمی‌توانیم تاریخ خود را بنویسیم» و برای این منظور به دو نمونه از‌جمله اشتباه در برداشت معنای خرد و اندیشه پرداخت. نویسنده اعتقاد دارد که «به دلیل علیت‌گرایی ذهن ایرانی، ما نمی‌توانیم تابع روش تاریخ‌نویسی غربی باشیم، زیرا آنان علت را «دور باطل» دانسته و از چرایی به چونی می‌رسند».

مشکل تاریخ‌نویسی ما

کتاب «مشکل تاریخ‌نویسی ما» با حضور نویسنده آن «مجید اسدی (راوش)» و سخنرانانی همچون «کیامهر فیروزی»، «جواد رنجبر درخشیلر» و «پژمان شقاقی» در مؤسسه بهاران برگزار شد. در این مراسم نویسنده در بخشی از سخنانش گفت: «ما ایرانیان به دلیل اینکه زبان فارسی را به مفهوم فلسفی کلمه بلد نیستیم، نمی‌توانیم تاریخ خود را بنویسیم» و برای این منظور به دو نمونه از‌جمله اشتباه در برداشت معنای خرد و اندیشه پرداخت. نویسنده اعتقاد دارد که «به دلیل علیت‌گرایی ذهن ایرانی، ما نمی‌توانیم تابع روش تاریخ‌نویسی غربی باشیم، زیرا آنان علت را «دور باطل» دانسته و از چرایی به چونی می‌رسند». دکتر فیروزی، استاد تاریخ نیز به شرح تاریخ‌نویسی ایرانیان بعد از شکست در جنگ با روس پرداخت و بیان کرد: «این کتاب هرچند مشترکاتی با نوشته‌های قبلی دارد اما از آنها متمایز است». او به ضعف تاریخ‌نویسی ما اشاره کرد و معتقد بود که تجویزات فکری چپ در دهه‌های گذشته باعث ضربه‌ای بر تاریخ‌نویسی است. «جواد رنجبر» پیامی ویدئویی درباره این کتاب ارسال کرده بود که به بیان ویژگی‌هایش پرداخته بود. ازجمله مزایای کتاب را در اشاره به مشکلات اساسی تاریخ نویسی ما، مانند دخالت روشنفکرمآبی و ایدئولوژیک‌دیدن واقعیت‌ها و توجه به موارد مهمی در شاهنامه، همچنین، سنت شاهنامه‌نویسی، در ایران و... دانست. «پژمان شقاقی» در سخنانش به تقلیل تاریخ‌نویسی به وقایع‌نویسی اشاره کرد. در فصل نخست این کتاب با تعریف «تاریخ» و «مورخ کیست» روبه‌رو می‌شویم. در فصل دوم به دلایل ناتوانی در تاریخ‌نویسی ایرانی پرداخته می‌شود و مهم‌ترین دلایل آن گسست تاریخ تقویمی، ناتوانی در خواندن نصوص سنت، سرگشتگی مکانی و زمانی، باختن واقعیات به القائات ایدئولوژیک و روشنفکر‌مآبی عنوان می‌شود. نویسنده در هر یک از این موارد با استناد به مصادیقی از نوشته‌های آل‌احمد، شریعتی، احسان طبری، نراقی و آریان‌پور، بحث را پایان می‌برد. در فصل سوم نویسنده با بررسی متونی همچون گات‌های زردشت، یشت‌ها، شاهنامه، تاریخ بیهقی و جهانگشا، ادعا می‌کند که نیاکان ما از امروز بسی هشیار‌تر و تاریخی‌تر بوده‌اند. در آخرین فصل کتاب نیز به نقد تاریخ‌نویسی معاصر با بررسی چند کتاب مطرح تاریخی پرداخته می‌شود. از «مجید اسدی» پیش از این کتاب «حافظ و دانته» به چاپ رسیده است. کتاب «مشکل تاریخ نویسی ما» در 290 صفحه در انتشارات پادینا منتشر شده است.

 

 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها