|

نتایج جستجو :

  • «شهریوری‌ها را بیشتر دوست دارم»، «من هر جا بروم، حواسم به همشهری‌هایم هست»، «سهام فلان شرکت را می‌خرم چون پفک‌های…

  • پیش‌بینی‌های ایلان ماسک، بعضا مبالغه‌آمیز و رؤیایی بودند و هرگز به سرانجام مشخصی نرسیدند اما بعضی از آنها به‌ لطف تیم…

  • به‌تازگی دو کتاب از ‌محمد سیدرضی منتشر شده است. این کتاب‌ها که با عنوان کلی «به هوش باش‌» شناخته می‌شوند، مجموعه از…

  • روز‌هایی بود که وقتی از مهاجرت صحبت می‌شد، بلافاصله گزینه فرار مغز‌ها به ذهن می‌رسید؛ اما اکنون اتفاق دیگری رخ داده،…

  • در میان متفکران فرانسوی معاصر، ژان لوک نانسی با وجود علاقه و دلبستگی ویژه‌اش به فرهنگ و تاریخ ایران، دیرتر در فضای…

  • در دنیای امروز که قدرت اقتصادی در آن حرف اول را می‌زند، عجیب و دور از ذهن نیست که پای حساب و کتاب‌‌های اقتصادی به عرصه…

  • به سیاق چند سال گذشته که با عنوان و تیتر خاطرات وکیل مطالبی در باب مصائب و مشکلات حرفه وکالت می‌نویسم، درصدد…

  • تأثیری که شرایط اضطراری بر افراد یک جامعه می‌گذارد، بسیار عمیق است و تمامی جوانب زندگی فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.…

  • از آنجا که در زبان عامیانه، نهیلیسم به معنی پوچی و پوچ‌انگاری است، به نظر می‌رسد تیتر «نهیلیسم در صندوق ذخیره…

  • واژه «ایران» در ذهن شنونده مفهومی بسیار فراتر از یک موجودیت در قالب جغرافیای سیاسی و حتی جغرافیای طبیعی را موردتوجه…