|

سال سخت برای تولیدکنندگان

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: ۱۴۰۲ سال سختی بود و پیش‌بینی می‌شود بودجه سال آینده فشار‌های زیادی را بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند و چالش‌های بیشتری پیش‌روی تولیدکنندگان قرار دهد. به گزارش «شرق»، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران دیروز در سیزدهمین نشست هیئت نمایندگان گفت: سال ۱۴۰۲ سال سختی بود، پیش‌بینی ما این است که بودجه ۱۴۰۳ سخت و چالش‌‌های بیشتری برای بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: ۱۴۰۲ سال سختی بود و پیش‌بینی می‌شود بودجه سال آینده فشار‌های زیادی را بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند و چالش‌های بیشتری پیش‌روی تولیدکنندگان قرار دهد. به گزارش «شرق»، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران دیروز در سیزدهمین نشست هیئت نمایندگان گفت: سال ۱۴۰۲ سال سختی بود، پیش‌بینی ما این است که بودجه ۱۴۰۳ سخت و چالش‌‌های بیشتری برای بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت. او افزود: در سال ۱۴۰۲ برنامه راهبردی اتاق بازرگانی تهران با نگاه به مسائل بین‌المللی تنظیم شد و برای نخستین بار بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای برنامه راهبردی تنظیم شد. نجفی‌عرب همچنین از تلاش اتاق تهران برای مستقل‌سازی بیمارستان بازرگانان مبتنی بر بودجه اتاق تهران خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با حاکمیت ارتباط تنگاتنگی داشته باشیم و حرف بخش خصوصی را به بخش دولتی انتقال دهیم. رئیس اتاق تهران گفت: در بودجه‌ریزی در اتاق تهران به ایدئال نرسیدیم، اما تغییرات بنیادی در نظام بودجه‌ریزی اتاق انجام شده است. او اضافه کرد: در سال آینده ۳۴ درصد بودجه اتاق صرف توسعه اتاق می‌شود و بودجه حمایتی از تشکل‌ها هفت برابر می‌شود و در نهایت امیدواریم در سال آینده گام‌های مؤثری در رفع مشکلات اقتصادی مردم برداریم. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: سال گذشته که GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور ۴۰۷ میلیارد دلار بود ۳۶ درصد آن به پرداخت یارانه انرژی تخصیص پیدا کرده است. او گفت: برای اولین بار بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای نگاه راهبردی تدوین شد. در حوزه اجرائی بیمارستان بازرگانان مستقل و خودگردان شد و تسریع در پروژه‌های عمرانی اتاق از‌جمله ساختمان مطهری رخ داده است. 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها