|

درخواست محاکمه علنی 2 روزنامه‌نگار

کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی خواستار علنی‌شدن دادگاه خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی با حضور وکیل انتخابى است.

درخواست محاکمه علنی 2 روزنامه‌نگار

کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی خواستار علنی‌شدن دادگاه خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی با حضور وکیل انتخابى است.

بنا بر اخبار منتشرشده، مقرر است محاکمه این دو روزنامه‌نگار که قریب هشت ماه در بازداشت به سر می‌برند، در روزهای هشتم و نهم خرداد جاری برگزار شود. متأسفانه در سال‌هاى اخیر رویه موجود به شکلی بوده که این نوع محاکمات به‌صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شده‌اند؛ حال آنکه این شیوه مانع از آن است که افکار عمومی از جزئیات محاکمه آگاه و به حقیقت امور واقف شود.

همچنین از آنجا که مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد امکانات کافی برای حضور وکیل انتخابی و دفاع متهمان از حقوق اولیه متهمان است، کمیته پیگیرى وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتى امیدوار است در این محاکمات حقوق این دو روزنامه‌نگار رعایت شود؛ چرا‌که از لوازم و شرایط قطعی دادرسی عادلانه، علنی‌بودن و حضور وکیل انتخابی است.

بنابراین، کمیته از مقامات محترم قضائی مى‌خواهد با توجه به اصول دادرسی عادلانه و موازین حقوقی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط لازم را برای علنی‌بودن دادگاه خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی و اجرای حق دفاع ایشان فراهم آورند.