|

وقت دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی تعیین شد

روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های نیلوفر حامدی و الهام محمدی، دو خبرنگار بازداشتی گفت: با اهتمام ریاست شعبه مربوطه و صرف‌نظر از حجم کار، فرصت مطالعه برای وکلا فراهم شد تا تدارک دفاع کنند.

وقت دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی تعیین شد

روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های نیلوفر حامدی و الهام محمدی، دو خبرنگار بازداشتی گفت: با اهتمام ریاست شعبه مربوطه و صرف‌نظر از حجم کار، فرصت مطالعه برای وکلا فراهم شد تا تدارک دفاع کنند.

او ادامه داد: این حق به وکلا داده شده است و وقت رسیدگی به پرونده دادگاه الهه محمدی هشتم خرداد و نیلوفر حامدی نهم خرداد اعلام شده است تا مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل و سرعت مناسب پرونده آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شود.