|
کدخبر: 852452

نکاتی درباره کشته‌شدن ایمن‌الظواهری

طالبان از آنچه‌ تصور می‌شد زیادتر تروریست‌پرور بوده و هستند. کشته‌شدن ایمن‌الظواهری، بیش از اینکه از منظر تأثیر فقدان رهبر القاعده بر فعالیت این گروه تروریستی مهم باشد، از منظر نوع ارتباط طالبان با این سازمان جهنمی بااهمیت است

احمد   سعیدی*:‌ طالبان از آنچه‌ تصور می‌شد زیادتر تروریست‌پرور بوده و هستند. کشته‌شدن ایمن‌الظواهری، بیش از اینکه از منظر تأثیر فقدان رهبر القاعده بر فعالیت این گروه تروریستی مهم باشد، از منظر نوع ارتباط طالبان با این سازمان جهنمی بااهمیت است. طالبان تاکنون بارها هر نوع ارتباط خود با القاعده را رد کرده و گزارش‌هایی مبنی بر حضور اعضای برجسته این گروه در افغانستان را تبلیغات و دسیسه دشمنان خود اعلام کرده‌اند. کشته‌شدن ایمن‌الظواهری در قلب کابل نشان می‌دهد که:

 1- هر‌آنچه تاکنون طالبان درباره ارتباط خود با گروه تروریستی القاعده، داعش، طالبان پاکستان و گروه‌های تروریستی آسیای مرکزی گفته‌اند، دروغ و بی‌پایه است. 

2- حمایت طالبان از القاعده و جا‌دادن رهبر این گروه تروریستی جهانی در کابل، پیام واضح به تمام کسانی است که دل به نقش‌آفرینی طالبان در محور منافع ملی خود بسته بودند؛ پیامی که به وضوح تصریح می‌کند که طالبان خطرناک‌تر از آنچه تصور می‌شود، هستند و کشورهایی که امیدوار به بهره‌بری از طالبان در راستای منافع منطقه‌ای و جهانی خود هستند، باید بدانند که اعتماد و همکاری با گروه طالبان‌ ره به ترکستان است. 3- کسانی که در داخل افغانستان به امید بهتر‌شدن اوضاع، تسلط طالبان را تحمل می‌کنند نیز باید این را درک کرده باشند که طالبان کشور را به آتشفشانی مبدل خواهد کرد که با فوران آن هیچ‌کس از گدازه آن در امان نخواهد بود. 4- طالبان تروریست هستند و تروریست باقی خواهند ماند، طبیعی می‌نماید که طالبان از هم‌کیشان و هم‌قطاران خود در سراسر جهان حمایت کنند. این گروه هیولایی است که اگر فرصت داده شود، افغانستان و منطقه را به جهنم تبدیل خواهد کرد. حمله راکتی به تاجیکستان و ازبکستان و درگیری مکرر مرزی با پاکستان و ایران مبرهن می‌سازد که کشورهای حامی طالبان تا چه اندازه درباره این گروه اشتباه می‌کنند.

* کارشناس سیاسی افغانستانی ساکن آلمان