|
کدخبر: 843699

خوابگاه دانشجویی را نمی‌توان با قوانین پادگانی مدیریت کرد

در خوابگاه‌های دانشجویی در بیشتر موارد به‌ویژه در بخش دختران گاه قوانین به شکل سلیقه‌ای اعمال می‌شود، از ساعت عبور و مرور که در بیشتر موارد برای دانشجوهای شاغل مشکل ایجاد می‌کند تا محدودیت نوع پوشش و حتی کاور‌کردن کامل پنجره‌های خوابگاه که علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری، این نوع تعبیرها و محدودیت‌های غیرمتعارف را اقدامات خود‌سرانه در نظر می‌گیرد.

در خوابگاه‌های دانشجویی در بیشتر موارد به‌ویژه در بخش دختران گاه قوانین به شکل سلیقه‌ای اعمال می‌شود، از ساعت عبور و مرور که در بیشتر موارد برای دانشجوهای شاغل مشکل ایجاد می‌کند تا محدودیت نوع پوشش و حتی کاور‌کردن کامل پنجره‌های خوابگاه که علی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری، این نوع تعبیرها و محدودیت‌های غیرمتعارف را اقدامات خود‌سرانه در نظر می‌گیرد.

همچنین به قوانین کلی حجاب اشاره می‌کند که تعاریف مشخص قانونی از این مسائل مانند حجاب نداریم. وقتی صحبت از حجاب می‌شود، بین مراجع قضائی و انتظامی هم تفاوت نظر وجود دارد و ما الگوی مشخص یا تحلیل مشخصی از حجاب نداریم و کاملا در این مورد بر‌اساس سلایق افراد تأیید و تکذیب می‌شود.

علی نجفی توانا، وکیل پایه‌ یک دادگستری، ضمن اشاره به برخی محدودیت‌های موجود در خوابگاه‌های دانشجویی و خلأهای قانونی در این زمینه، به‌ویژه فشارهای وارده پوشش دانشجوها در خوابگاه‌ها، بر این باور است که: توجه کنید که محدودیت‌های مربوط به حجاب برای دختران و پسران در محدوده خوابگاه، آن‌هم در‌صورتی‌که در آن فضا فقط افراد همجنس وجود داشته باشند، نباید مشکل خاصی باشد. البته قابل ذکر است که آنجا هم پوشش یک تعریف عرفی دارد که مناسب شرایط محیط خواهد بود؛ بنابراین پسران در خوابگاه نمی‌توانند عریان حاضر شوند و در‌عین‌حال هم لزومی به رعایت پوششی شبیه به آنچه خارج از محدوده خوابگاه دارند، وجود ندارد؛ همین‌طور نباید خانم‌ها را موظف کرد که وقتی هیچ مردی در خوابگاه وجود ندارد، لباس‌هایی بپوشند که بیرون از این محیط استفاده می‌کنند. 

این نوع تعبیرها و محدودیت‌های غیر‌متعارف، اقدامات خود‌سرانه خواهد بود.

او ادامه می‌دهد: همچنین ما در فضای اجتماعی مثل خیابان و شهر هم تعاریف مشخصی از این مسائل مانند حجاب نداریم. وقتی صحبت از حجاب می‌شود، بین مراجع قضائی و انتظامی هم تفاوت نظر وجود دارد و ما الگوی مشخص یا تحلیل مشخصی از حجاب نداریم و کاملا بر‌اساس سلایق افراد تأیید و تکذیب می‌شود.‌ یکی از چالش‌های مهم کشور ما مدیریت و قوانین بر‌اساس سلایق و نگاه‌های سلیقه‌ای است و در دولت‌های مختلف نسبت به امور فرهنگی و اجتماعی روندها متفاوت می‌شود؛ در‌صورتی‌که نیاز به یک چارچوب مشخص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیده می‌شود که اگر این‌گونه نباشد، هر دولت سلایق خاص خود را اجرائی می‌کند.

 توجه داشته باشید که مسئله فرهنگی در یک بازه زمانی یک تا دوساله جواب نمی‌دهد و اگر قانون مشخصی نداشته باشیم، شرایط در خوابگاه و خارج از آن به همین شکل است، به طور مثال اغلب آقازاده‌ها بر‌خلاف ارزش‌های والدین خود رفتار می‌کنند و نتیجه اینکه ما در شرایط موجود از ارزش‌هایی پیروی می‌کنیم که این روش موقتی است و با روش‌های سلیقه‌ای کار به جایی نمی‌رسد، با نسل جوان نمی‌توان با زبان زور و تهدید سخن گفت و خلاصه آنکه با قوانین پادگانی نمی‌توان خوابگاه دانشجویی، دانشگاه و مراکز آموزشی را مدیریت کرد.