|
کدخبر: 843502

خانه‌ای که تصرف شد

هشتم اسفند ماه جاری، اوقاف که مدعی مالکیت مدرسه آفتاب در محله مشتاق کرمان هستند به آنجا رفته و در حضور دانش‌آموزان بدون توجه به روح و روان دانش‌آموزان موجب وحشت آنها شده و اقدام به تخلیه ساختمان می‌کنند. فیلم آن در فضای مجازی موجود است. اما از آن موقع تاکنون خبری درباره اینکه این کودکان چه شده‌اند یا کسانی که با آنها این گونه رفتار کرده‌اند آیا شرایط را برایشان جبران کرده‌اند منتشر نشده است. می‌خواهیم اندکی در این مورد تأمل کنیم.

میترا امام: هشتم اسفند ماه جاری، اوقاف که مدعی مالکیت مدرسه آفتاب در محله مشتاق کرمان هستند به آنجا رفته و در حضور دانش‌آموزان بدون توجه به روح و روان دانش‌آموزان موجب وحشت آنها شده و اقدام به تخلیه ساختمان می‌کنند. فیلم آن در فضای مجازی موجود است. 

اما از آن موقع تاکنون خبری درباره اینکه این کودکان چه شده‌اند یا کسانی که با آنها این گونه رفتار کرده‌اند آیا شرایط را برایشان جبران کرده‌اند منتشر نشده است. می‌خواهیم اندکی در این مورد تأمل کنیم.

طبق پیمان‌نامه حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۳ به آن پیوسته است، مصالح عالیه کودک باید در همه امور زندگی کودکان لحاظ شود. مدافعان حقوق کودک معتقدند که حقوق کودک یک ملاحظه برتر است. به طور مثال وقتی در محلی به مرکزی برای سالمندان و مهد کودک نیاز داریم، مسلما اولویت با ساخت مهد کودک است.

حال در بوق و کرنای شعارهایِ شهر دوستدار کودک، کارمندان اداره اوقاف کرمان، وارد مدرسه آفتاب می‌شوند، مدرسه‌ای که برای تحصیل کودکان کار اختصاص داده شده است. کودکانی که از امکانات حداقلی برخوردارند و با همت بهزیستی توانسته‌اند به حق آموزش خود برسند. در حالی که متولی آموزش، آموزش وپرورش، باید به فکر تحصیل کودکان باشد.

مگر نه این‌ است که آموزش رایگان طبق قانون اساسی ما حق همه کودکان است؟

مگر نه این‌ است که طبق پیمان‌نامه حقوقِ کودک، آموزش حق همه کودکان است؟

با توجه به وضعیت خانواده کودکان کار، ادامه تحصیل برای این کودکان میسر نخواهد بود. اداره اوقاف برای ساختمان این مدرسه چه کاربرد بهتری دارد؟

با نگاهی به وقف‌نامه‌ها متوجه می‌شوم که خیلی از مدارس و مراکزِ فرهنگی از سنت وقف به جا مانده‌اند و با درآمد وقفیه اداره می‌شده‌اند.

حال متولیان اوقاف ما را چه شده است که بدون توجه به چشمان اشکبار کودکان، آنان را از مدرسه بیرون می‌کنند؟

بی‌شک تعداد زیادی از این کودکان برخلاف قانون اساسی ما و پیمان‌نامه حقوق کودکان از تحصیل باز خواهند ماند.

آیا آموزش و پرورش نباید از ذی‌نفعان خود حمایت کند؟

چرا و چگونه چنین عمل فجیعی درمورد کودکان اعمال می‌شود؟

اگر اختلاف بین بهزیستی و اداره اوقاف است چرا تاوانش را باید کودکان بپردازند؟

امید داریم اداره اوقاف کرمان پاسخ‌گوی این مسئله باشد و آموزش و پرورش هم برای حمایت از دانش‌آموزان این مسئله را پیگیری کند.