|
کدخبر: 305463

کدخدایی: امام‌(ره) هیچ‌گاه حضور مردم را در صحنه سیاسی تشریفاتی نمی‌دانست

ایرنا: عضو حقوق‌دان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه در دوران پهلوی چیزی به نام انتخابات در کشور وجود نداشت و این مجالسی هم که وجود داشت کاملا فرمایشی بود، گفت: امام خمینی(ره) هیچ‌گاه حضور مردم را در صحنه سیاسی کشور تشریفاتی نمی‌دانست.
عباسعلی کدخدایی در همایش «بازتاب انقلاب اسلامی ایران در آثار اندیشمندان جهان» اظهار کرد:‌ لازمه بررسی آثار این نهضت عظیم اسلامی و ترسیم وضعیت موجود نسبت به پیش از انقلاب اسلامی، نگاهی به حوزه سیاسی و اجتماعی کشورمان در دهه‌های گذشته است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به ظلم و ستم پادشاهان قاجار و تمایل مردم به مشروطه، افزود: از طرف دیگر تحولات در اروپا و غرب ایجاد شده بود و آثار آن به ایران رسیده بود؛ اینها باعث شکل‌گیری نهضت مشروطه در ایران شد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه برخی از ساختارهای غربی در دوران مشروطه توسط نظام سیاسی وقت ایجاد شد، اما خیلی زود مردم شاهد انحراف از اصل موضوع شدند و با روی‌کارآمدن رضاخان و پس از آن محمدرضا، تمام آرمان‌های مردم در دوران مشروطه از بین رفت.
عضو شورای نگهبان در این نشست که با حضور سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه بود، با اشاره به ویژگی‌های دوران پهلوی، چند محور اساسی را بیان کرد و افزود: مردم به‌هیچ‌وجه در صحنه سیاسی رژیم ستم‌شاهی پهلوی جایی نداشتند.
کدخدایی افزود: در دوران مشروطه تمام ساختارهای سیاسی از‌جمله مجلس و عدلیه در قالب یک دولت مدرن وارد ایران شد، اما این نهادها بعدها کارایی خود را در مقابل دیکتاتوری رضاخان و فرزندش از دست دادند.
وی بحث‌های مربوط به جدایی بحرین از ایران را نمونه بارز ناکارآمدی مجلس و دولت در زمان محمدرضا‌شاه عنوان کرد و گفت: در آن زمان مردم و نمایندگان بسیار مقاومت می‌کنند، اما مدتی بعد همان نمایندگان در تمجید از این جدایی سخن می‌گفتند.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان درباره خاطرات اسدالله علم، وزیر دربار پهلوی، درباره چگونگی جدایی بحرین از ایران گفت: طبق این اظهارات، با اینکه شاه به دنبال این بود که بحرین و سه جزیره را حفط کند، اما پس از مدتی و بلافاصله بعد از ملاقات با سفیر انگلیس نظرش تغییر کرد و به مجلس فرمان داده شد و مجلس هم تحت همین شرایط از جدایی بحرین از ایران حمایت کرد و نهادهای آن روز نیز هیچ‌گونه اثری به‌منظور دفاع از حقوق مردم ایران نداشتند.
کدخدایی در ادامه، بحث فقدان حاکمیت قانون را یکی دیگر از مسائلی عنوان کرد که حتی از سوی مقامات و خاندان سلطنت پهلوی نیز به آن اشاره شده است.
وی افزود: برای انتصاب فردی در یک منصب سیاسی در دولت، به خارج وابسته بودند و در کل انتخابات مجلس نیز مفهومی نداشت و در همه اینها وابستگی به بیگانگان وجود داشت.
کدخدایی ادامه داد: امام از همان ابتدا در پاریس هنگامی که از نهضت اسلامی صحبت می‌کنند و هنگامی که از ایشان سؤال می‌شود نظام سیاسی شما چیست و چگونه می‌خواهید انقلاب را پیش ببرید، تأکید کردند این نظام بر پایه جمهوریت و اسلامیت خواهد بود و آن را با حضور و پشتیبانی مردم پیش خواهم برد.
کدخدایی افزود: امام راحل حتی هنگامی که بحث شکل‌گیری قانون اساسی مطرح می‌شود و با وجود اینکه برخی از بزرگان در آن زمان معتقد بودند بررسی و نظر عده‌ای کارشناس می‌تواند کافی باشد و شاید نیازی به همه‌پرسی نباشد، ارجاع آن را به همه‌پرسی مورد تأکید قرار دادند و این نگاه یک رهبر دینی و سیاسی است که بسیار ارزشمند است.

ایرنا: عضو حقوق‌دان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه در دوران پهلوی چیزی به نام انتخابات در کشور وجود نداشت و این مجالسی هم که وجود داشت کاملا فرمایشی بود، گفت: امام خمینی(ره) هیچ‌گاه حضور مردم را در صحنه سیاسی کشور تشریفاتی نمی‌دانست.
عباسعلی کدخدایی در همایش «بازتاب انقلاب اسلامی ایران در آثار اندیشمندان جهان» اظهار کرد:‌ لازمه بررسی آثار این نهضت عظیم اسلامی و ترسیم وضعیت موجود نسبت به پیش از انقلاب اسلامی، نگاهی به حوزه سیاسی و اجتماعی کشورمان در دهه‌های گذشته است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به ظلم و ستم پادشاهان قاجار و تمایل مردم به مشروطه، افزود: از طرف دیگر تحولات در اروپا و غرب ایجاد شده بود و آثار آن به ایران رسیده بود؛ اینها باعث شکل‌گیری نهضت مشروطه در ایران شد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه برخی از ساختارهای غربی در دوران مشروطه توسط نظام سیاسی وقت ایجاد شد، اما خیلی زود مردم شاهد انحراف از اصل موضوع شدند و با روی‌کارآمدن رضاخان و پس از آن محمدرضا، تمام آرمان‌های مردم در دوران مشروطه از بین رفت.
عضو شورای نگهبان در این نشست که با حضور سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه بود، با اشاره به ویژگی‌های دوران پهلوی، چند محور اساسی را بیان کرد و افزود: مردم به‌هیچ‌وجه در صحنه سیاسی رژیم ستم‌شاهی پهلوی جایی نداشتند.
کدخدایی افزود: در دوران مشروطه تمام ساختارهای سیاسی از‌جمله مجلس و عدلیه در قالب یک دولت مدرن وارد ایران شد، اما این نهادها بعدها کارایی خود را در مقابل دیکتاتوری رضاخان و فرزندش از دست دادند.
وی بحث‌های مربوط به جدایی بحرین از ایران را نمونه بارز ناکارآمدی مجلس و دولت در زمان محمدرضا‌شاه عنوان کرد و گفت: در آن زمان مردم و نمایندگان بسیار مقاومت می‌کنند، اما مدتی بعد همان نمایندگان در تمجید از این جدایی سخن می‌گفتند.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان درباره خاطرات اسدالله علم، وزیر دربار پهلوی، درباره چگونگی جدایی بحرین از ایران گفت: طبق این اظهارات، با اینکه شاه به دنبال این بود که بحرین و سه جزیره را حفط کند، اما پس از مدتی و بلافاصله بعد از ملاقات با سفیر انگلیس نظرش تغییر کرد و به مجلس فرمان داده شد و مجلس هم تحت همین شرایط از جدایی بحرین از ایران حمایت کرد و نهادهای آن روز نیز هیچ‌گونه اثری به‌منظور دفاع از حقوق مردم ایران نداشتند.
کدخدایی در ادامه، بحث فقدان حاکمیت قانون را یکی دیگر از مسائلی عنوان کرد که حتی از سوی مقامات و خاندان سلطنت پهلوی نیز به آن اشاره شده است.
وی افزود: برای انتصاب فردی در یک منصب سیاسی در دولت، به خارج وابسته بودند و در کل انتخابات مجلس نیز مفهومی نداشت و در همه اینها وابستگی به بیگانگان وجود داشت.
کدخدایی ادامه داد: امام از همان ابتدا در پاریس هنگامی که از نهضت اسلامی صحبت می‌کنند و هنگامی که از ایشان سؤال می‌شود نظام سیاسی شما چیست و چگونه می‌خواهید انقلاب را پیش ببرید، تأکید کردند این نظام بر پایه جمهوریت و اسلامیت خواهد بود و آن را با حضور و پشتیبانی مردم پیش خواهم برد.
کدخدایی افزود: امام راحل حتی هنگامی که بحث شکل‌گیری قانون اساسی مطرح می‌شود و با وجود اینکه برخی از بزرگان در آن زمان معتقد بودند بررسی و نظر عده‌ای کارشناس می‌تواند کافی باشد و شاید نیازی به همه‌پرسی نباشد، ارجاع آن را به همه‌پرسی مورد تأکید قرار دادند و این نگاه یک رهبر دینی و سیاسی است که بسیار ارزشمند است.