|
کدخبر: 304971

خبر

واکنش دولت به تجمع
در مرز میلک

خبرآنلاین: بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، به دنبال تجمع افرادی در پایانه مرزی «میلک»، مجید میراحمدی، معاونت امنیتی وزارت کشور اعلام کرد: موضوع حقابه ایران از رود هیرمند از مسیر مذاکره و گفت‌وگو با مسئولان افغانستانی در ‌حال حل‌شدن است. میراحمدی گفت: حقابه ایران از رود هیرمند که حقی قانونی است، از مسیر گفت‌وگوها در‌حال پیگیری است و هرگونه اقدامی خارج از این مسیر از‌جمله فراخوان و تجمعات نه‌تنها کمکی نمی‌کند،‌ بلکه در روند تحقق این حق قانونی اخلال ایجاد خواهد کرد.
معاون امنیتی وزارت کشور تأکید کرد: بدون شک با کسانی که دست به اقدامات غیر‌قانونی زده‌اند، برخورد خواهد شد. دیروز تعدادی از مردم منطقه سیستان‌‌وبلوچستان با تجمع در پایانه مرزی «میلک» واقع در مرز ایران و افغانستان نسبت به کوتاهی مسئولان افغانستانی در رها‌سازی آب هیرمند
اعتراض کرده‌اند.

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس:
دولت باید تقویم زمانی مشخصی برای عمل به وعده‌های داده‌شده اعلام کند

فارس: همایون سامه‌یح، نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس گفت: سفرهای استانی رئیس‌جمهور موجب امیدواری در میان مردم می‌شود که البته باید مراقب باشیم با اجرائی‌شدن به‌موقع تصمیمات اتخاذشده در سفرهای استانی این امید به یأس
مبدل نشود.
او در ادامه عنوان کرد: مردم پس از اتمام هر سفر استانی منتظر هستند تا تغییری اتفاق بیفتد؛ بنابراین دولت پس از انجام این سفرها باید تقویم زمانی مشخصی را برای اجرای تصمیمات و عمل به وعده‌های داده‌شده اعلام کند تا مردم از همان روز اول منتظر نمانند. علاوه بر این در بحث سفرهای استانی لازم است پروژه جدیدی تعریف نشود و همه همت دولت بر تکمیل پروژه‌های قبلی باشد.

واکنش دولت به تجمع
در مرز میلک

خبرآنلاین: بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، به دنبال تجمع افرادی در پایانه مرزی «میلک»، مجید میراحمدی، معاونت امنیتی وزارت کشور اعلام کرد: موضوع حقابه ایران از رود هیرمند از مسیر مذاکره و گفت‌وگو با مسئولان افغانستانی در ‌حال حل‌شدن است. میراحمدی گفت: حقابه ایران از رود هیرمند که حقی قانونی است، از مسیر گفت‌وگوها در‌حال پیگیری است و هرگونه اقدامی خارج از این مسیر از‌جمله فراخوان و تجمعات نه‌تنها کمکی نمی‌کند،‌ بلکه در روند تحقق این حق قانونی اخلال ایجاد خواهد کرد.
معاون امنیتی وزارت کشور تأکید کرد: بدون شک با کسانی که دست به اقدامات غیر‌قانونی زده‌اند، برخورد خواهد شد. دیروز تعدادی از مردم منطقه سیستان‌‌وبلوچستان با تجمع در پایانه مرزی «میلک» واقع در مرز ایران و افغانستان نسبت به کوتاهی مسئولان افغانستانی در رها‌سازی آب هیرمند
اعتراض کرده‌اند.

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس:
دولت باید تقویم زمانی مشخصی برای عمل به وعده‌های داده‌شده اعلام کند

فارس: همایون سامه‌یح، نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس گفت: سفرهای استانی رئیس‌جمهور موجب امیدواری در میان مردم می‌شود که البته باید مراقب باشیم با اجرائی‌شدن به‌موقع تصمیمات اتخاذشده در سفرهای استانی این امید به یأس
مبدل نشود.
او در ادامه عنوان کرد: مردم پس از اتمام هر سفر استانی منتظر هستند تا تغییری اتفاق بیفتد؛ بنابراین دولت پس از انجام این سفرها باید تقویم زمانی مشخصی را برای اجرای تصمیمات و عمل به وعده‌های داده‌شده اعلام کند تا مردم از همان روز اول منتظر نمانند. علاوه بر این در بحث سفرهای استانی لازم است پروژه جدیدی تعریف نشود و همه همت دولت بر تکمیل پروژه‌های قبلی باشد.