|
کدخبر: 304203

روزگار كرونايي

کاهش اثرپذیری بعد از 20 دقیقه
گاردین: مرکز پژوهشی اروسول دانشگاه بریستول اعلام کرد تحقیقی انجام داده که در نوع خود بی‌سابقه است و نتایج آن رفتار ویروس کرونا را که با بازدم وارد هوا می‌شود، آشکار می‌کند؛ البته این یافته‌ها هنوز داوری علمی نشده است. جاناتان رید، مدیر این پژوهشکده، اولین بار روز سه‌شنبه ۱۱ ژانویه (۲۱ دی‌) این پژوهش را گزارش کرد و گفت: «تمام هوش و حواس مردم متوجه جاهایی بوده است که تهویه خوبی ندارد و نگران انتقال ویروس از راه هوا در فاصله چند متری یا در یک اتاق بوده‌اند. نمی‌گویم این اتفاق نمی‌افتد؛ اما به نظر من همچنان بیشترین احتمال قرارگیری در معرض ویروس هنگامی است که به کسی نزدیک باشیم». براساس این پژوهش جدید، سرایت‌پذیری ویروس کرونا پس از ۲۰ دقیقه در هوا بودن، ۹۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. او افزود: «وقتی از دیگری دور شویم، نه‌‌تنها ذرات بازدم در هوا حل می‌شود و فرو می‌ریزد؛ بلکه تعداد ویروس‌های مسری آن‌ هم کم می‌شود؛ زیرا سرایت‌پذیری ویروس [با گذشت زمان] از بین می‌رود». این پژوهش نشان می‌دهد وقتی ذرات ویروس در فرایند بازدم از ریه بیرون می‌آیند، به‌سرعت آب خود را از دست می‌دهند. سپس به علت کاهش میزان دی‌اکسید کربن این ذرات، پ‌هاش (PH) آنها فورا افزایش می‌یابد. هر دو این عوامل قدرت سرایت ویروس به فرد دیگر را کاهش می‌دهد؛ اما طبق نتایج این تحقیق، سرعت خشک‌شدن ذرات ویروس به رطوبت هوای محیط بستگی دارد. در این مقاله آمده است وقتی رطوبت به کمتر از ۵۰ درصد برسد، ویروس حدود نیمی از سرایت‌پذیری‌اش را در پنج ثانیه از دست می‌دهد. وقتی میزان رطوبت ۹۰ درصد باشد، سرایت‌پذیری ویروس کندتر کاهش می‌یابد و بعد از پنج دقیقه، ۵۲ درصد ذرات همچنان مسری‌اند. البته طبق این بررسی، دمای محیط بر سرایت‌پذیری ویروس اثری ندارد.

کاهش اثرپذیری بعد از 20 دقیقه
گاردین: مرکز پژوهشی اروسول دانشگاه بریستول اعلام کرد تحقیقی انجام داده که در نوع خود بی‌سابقه است و نتایج آن رفتار ویروس کرونا را که با بازدم وارد هوا می‌شود، آشکار می‌کند؛ البته این یافته‌ها هنوز داوری علمی نشده است. جاناتان رید، مدیر این پژوهشکده، اولین بار روز سه‌شنبه ۱۱ ژانویه (۲۱ دی‌) این پژوهش را گزارش کرد و گفت: «تمام هوش و حواس مردم متوجه جاهایی بوده است که تهویه خوبی ندارد و نگران انتقال ویروس از راه هوا در فاصله چند متری یا در یک اتاق بوده‌اند. نمی‌گویم این اتفاق نمی‌افتد؛ اما به نظر من همچنان بیشترین احتمال قرارگیری در معرض ویروس هنگامی است که به کسی نزدیک باشیم». براساس این پژوهش جدید، سرایت‌پذیری ویروس کرونا پس از ۲۰ دقیقه در هوا بودن، ۹۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. او افزود: «وقتی از دیگری دور شویم، نه‌‌تنها ذرات بازدم در هوا حل می‌شود و فرو می‌ریزد؛ بلکه تعداد ویروس‌های مسری آن‌ هم کم می‌شود؛ زیرا سرایت‌پذیری ویروس [با گذشت زمان] از بین می‌رود». این پژوهش نشان می‌دهد وقتی ذرات ویروس در فرایند بازدم از ریه بیرون می‌آیند، به‌سرعت آب خود را از دست می‌دهند. سپس به علت کاهش میزان دی‌اکسید کربن این ذرات، پ‌هاش (PH) آنها فورا افزایش می‌یابد. هر دو این عوامل قدرت سرایت ویروس به فرد دیگر را کاهش می‌دهد؛ اما طبق نتایج این تحقیق، سرعت خشک‌شدن ذرات ویروس به رطوبت هوای محیط بستگی دارد. در این مقاله آمده است وقتی رطوبت به کمتر از ۵۰ درصد برسد، ویروس حدود نیمی از سرایت‌پذیری‌اش را در پنج ثانیه از دست می‌دهد. وقتی میزان رطوبت ۹۰ درصد باشد، سرایت‌پذیری ویروس کندتر کاهش می‌یابد و بعد از پنج دقیقه، ۵۲ درصد ذرات همچنان مسری‌اند. البته طبق این بررسی، دمای محیط بر سرایت‌پذیری ویروس اثری ندارد.