|
کدخبر: 304202

حمایت انجمن جامعه‌شناسی ایران از سعید مدنی

سعید مدنی، جامعه‌شناس و محقق علوم اجتماعی ایرانی، هفته گذشته خبر داد محدودیت‌هایی برای خروج از کشورش ایجاد شده است. سعید مدنی هفته گذشته اعلام کرده بود حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه و بعد از تحویل چمدان و گرفتن کارت پرواز، او را بازجویی و در نهایت گذرنامه‌اش را ضبط و مانع انجام سفرش شده‌اند. سعید مدنی گفته برای فرصت مطالعاتی یک‌ساله به دعوت دانشگاه ییل، عازم آمریکا بوده است. از زمان انتشار این خبر از سوی سعید مدنی، هیچ موضع‌گیری رسمی یا واکنشی در این زمینه صورت نگرفته است. آخر هفته گذشته اما انجمن جامعه‌شناسی ایران با صدور بیانیه‌ای به محدودیت‌ها و مضایق ایجادشده برای سعید مدنی واکنش نشان داد. در متن این بیانیه آمده است: اخیرا شاهد تصمیم‌ها و اقداماتی هستیم که موجب نگرانی جدی درباره حال و آینده علم و اهل علم در ایران است. نحوه ممانعت از انتشار آثار علمی جناب آقای دکتر سعید مدنی، جامعه‌شناس کوشا و اهل تحقیق جدی و سپس ممانعت از سفر مطالعاتی ایشان از نمودهای این‌گونه اقدامات است. دکتر سعید مدنی یک محقق جدی و متخلق به اخلاق علمی است که هیچ‌گاه یافته‌های علمی و پژوهشی را تابع دیدگاه و عقاید سیاسی خود قرار نداده و از مصادیق تفکیک نقش علمی از نقش سیاسی بوده است. این تفکیک از‌ جمله اصولی است که هم برای پیشبرد امر علم ضروری است و هم امکانی ضروری برای ایفای نقش اهل علم در مشارکت و مشورت‌دادن دانشمندان در رفع مسائل کشور ایجاد می‌کند. نشانه‌های روشنی وجود دارند که این‌گونه اقدامات شامل نقض صریح موادی از قانون اساسی و سایر قوانین و میثاق‌های ملی و بین‌المللی هستند. اما گذشته از نقض واضح قانون و برخوردهای فراقانونی در چنین مواردی، یک نگرانی اصولی دیگر هم برانگیخته می‌شود که همانا بی‌توجهی به تفکیک امر سیاسی از امر علمی است. آنچه اکنون در عرصه سیاست رخ می‌دهد، از این‌رو موجب بیم و نگرانی است که این تفکیک رعایت نشده و مخالفت برخی از متصدیان با عقاید یک پژوهشگر و دانشگاهی به حوزه اندیشه و فرهنگ و علم تسری یافته است، به نحوی که متأسفانه شاهد مواردی از مداخله‌های غیرقانونی نهادها و افراد غیرمسئول در امور علمی و فرهنگی مثل انتشار آثار، ادامه کار، تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت‌‌علمی دانشگاه‌ها هستیم. ما برای حفظ کیان و استقلال کشور، نائل‌شدن به توسعه پایدار که خواسته و آرزوی همه ایرانیان، از‌جمله متولیان و مسئولان سیاسی کشور است و برای حفظ جان و مال و آبروی شهروندان و بهروزی آنان، محتاج علم هستیم و انکار اهمیت و ارزش علم، جفای آشکاری به حال و آینده جامعه و کشور است و باعث ایجاد اختلال جدی در ایفای وظایف نهاد علم می‌شود. در عین حال، همین اختلال باعث خواهد شد نهاد سیاست هم نتواند کارکردهای خود را تماما و به درستی اجرا کند و آسیبی همه‌جانبه متوجه کشور خواهد شد. حفظ و صیانت از اصول و مرزهای اجتماعی اگر مهم‌‌تر از صیانت و حراست از مرزهای کشور نباشد، به همان اندازه ضروری است و ضامن و مناط حفظ مرزهای سیاسی کشور هم خواهد بود. حفظ و صیانت از اصول و مرزهای اجتماعی و رعایت تفکیک کارکردی این نهادها، وظیفه‌ای است که همه باید بدان بکوشند ولی در درجه اول این اولیای امور کشورند که باید آن را رعایت کنند و از دیگران هم رعایت آن را بخواهند. ما از مسئولان کشور و متولیان امور در وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط مصرانه می‌خواهیم با رفع ممانعت‌ها و محدودیت‌ها برای فعالیت‌های علمی جامعه‌شناس پژوهنده، جناب آقای دکتر سعید مدنی و برای همه دانشگاهیان، محققان، دانشجویان و معلمان جامعه، هم زمینه رشد و اعتلای علم را که کشور ما برای عبور از بحران‌ها سخت بدان محتاج است، فراهم آورند و هم زمینه‌ساز مشارکت همه اهل علم، دانشمندان و محققان در رفع مسائل بسیار حاد کشور شوند.

سعید مدنی، جامعه‌شناس و محقق علوم اجتماعی ایرانی، هفته گذشته خبر داد محدودیت‌هایی برای خروج از کشورش ایجاد شده است. سعید مدنی هفته گذشته اعلام کرده بود حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه و بعد از تحویل چمدان و گرفتن کارت پرواز، او را بازجویی و در نهایت گذرنامه‌اش را ضبط و مانع انجام سفرش شده‌اند. سعید مدنی گفته برای فرصت مطالعاتی یک‌ساله به دعوت دانشگاه ییل، عازم آمریکا بوده است. از زمان انتشار این خبر از سوی سعید مدنی، هیچ موضع‌گیری رسمی یا واکنشی در این زمینه صورت نگرفته است. آخر هفته گذشته اما انجمن جامعه‌شناسی ایران با صدور بیانیه‌ای به محدودیت‌ها و مضایق ایجادشده برای سعید مدنی واکنش نشان داد. در متن این بیانیه آمده است: اخیرا شاهد تصمیم‌ها و اقداماتی هستیم که موجب نگرانی جدی درباره حال و آینده علم و اهل علم در ایران است. نحوه ممانعت از انتشار آثار علمی جناب آقای دکتر سعید مدنی، جامعه‌شناس کوشا و اهل تحقیق جدی و سپس ممانعت از سفر مطالعاتی ایشان از نمودهای این‌گونه اقدامات است. دکتر سعید مدنی یک محقق جدی و متخلق به اخلاق علمی است که هیچ‌گاه یافته‌های علمی و پژوهشی را تابع دیدگاه و عقاید سیاسی خود قرار نداده و از مصادیق تفکیک نقش علمی از نقش سیاسی بوده است. این تفکیک از‌ جمله اصولی است که هم برای پیشبرد امر علم ضروری است و هم امکانی ضروری برای ایفای نقش اهل علم در مشارکت و مشورت‌دادن دانشمندان در رفع مسائل کشور ایجاد می‌کند. نشانه‌های روشنی وجود دارند که این‌گونه اقدامات شامل نقض صریح موادی از قانون اساسی و سایر قوانین و میثاق‌های ملی و بین‌المللی هستند. اما گذشته از نقض واضح قانون و برخوردهای فراقانونی در چنین مواردی، یک نگرانی اصولی دیگر هم برانگیخته می‌شود که همانا بی‌توجهی به تفکیک امر سیاسی از امر علمی است. آنچه اکنون در عرصه سیاست رخ می‌دهد، از این‌رو موجب بیم و نگرانی است که این تفکیک رعایت نشده و مخالفت برخی از متصدیان با عقاید یک پژوهشگر و دانشگاهی به حوزه اندیشه و فرهنگ و علم تسری یافته است، به نحوی که متأسفانه شاهد مواردی از مداخله‌های غیرقانونی نهادها و افراد غیرمسئول در امور علمی و فرهنگی مثل انتشار آثار، ادامه کار، تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت‌‌علمی دانشگاه‌ها هستیم. ما برای حفظ کیان و استقلال کشور، نائل‌شدن به توسعه پایدار که خواسته و آرزوی همه ایرانیان، از‌جمله متولیان و مسئولان سیاسی کشور است و برای حفظ جان و مال و آبروی شهروندان و بهروزی آنان، محتاج علم هستیم و انکار اهمیت و ارزش علم، جفای آشکاری به حال و آینده جامعه و کشور است و باعث ایجاد اختلال جدی در ایفای وظایف نهاد علم می‌شود. در عین حال، همین اختلال باعث خواهد شد نهاد سیاست هم نتواند کارکردهای خود را تماما و به درستی اجرا کند و آسیبی همه‌جانبه متوجه کشور خواهد شد. حفظ و صیانت از اصول و مرزهای اجتماعی اگر مهم‌‌تر از صیانت و حراست از مرزهای کشور نباشد، به همان اندازه ضروری است و ضامن و مناط حفظ مرزهای سیاسی کشور هم خواهد بود. حفظ و صیانت از اصول و مرزهای اجتماعی و رعایت تفکیک کارکردی این نهادها، وظیفه‌ای است که همه باید بدان بکوشند ولی در درجه اول این اولیای امور کشورند که باید آن را رعایت کنند و از دیگران هم رعایت آن را بخواهند. ما از مسئولان کشور و متولیان امور در وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط مصرانه می‌خواهیم با رفع ممانعت‌ها و محدودیت‌ها برای فعالیت‌های علمی جامعه‌شناس پژوهنده، جناب آقای دکتر سعید مدنی و برای همه دانشگاهیان، محققان، دانشجویان و معلمان جامعه، هم زمینه رشد و اعتلای علم را که کشور ما برای عبور از بحران‌ها سخت بدان محتاج است، فراهم آورند و هم زمینه‌ساز مشارکت همه اهل علم، دانشمندان و محققان در رفع مسائل بسیار حاد کشور شوند.