|
کدخبر: 303651

آغاز طرح جدید نیکوکاری در باشگاه مشتریان اسنپ

کمک به اشتغال مادران کم‌برخوردار با امتیازهای اسنپ‌کلاب

اسنپ از آغاز طرح «کمک به اشتغال مادران کم‌برخوردار»، به عنوان چهارمین طرح نیکوکاری باشگاه مشتریان خود خبر داد. توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای مادران کم‌برخوردار ساکن در روستاهای اطراف تهران (خاورشهر، محمودآباد و غنی‌آباد) هدف اصلی این طرح است که با همکاری مؤسسه خیریه «حمایت از کودکان بی‌پناه کمک» اجرائی می‌شود. اسنپ از فروردین‌ماه سال جاری به واسطه مسئولیت اجتماعی خود بخش نیکوکاری را به باشگاه مشتریانش اضافه کرده است. کاربران اسنپ در این بخش می‌توانند با استفاده از امتیازهای خود در طرح‌های نیکوکاری مشارکت کنند. در طرح «کمک به اشتغال مادران کم‌برخوردار» کاربران اسنپ می‌توانند با اهدای دو هزار امتیاز خود در این کار خیر مشارکت کنند. به ازای هر دو هزار امتیاز معادل چهار هزار تومان از سوی اسنپ به خیریه «کمک» پرداخت می‌شود.
چرایی و چگونگی حمایت از مادران کم‌برخوردار
در روستاهای محمودآباد، غنی‌آباد و در کوره‌های آجرپزی خاورشهر ساکنان مختلفی از اقوام ایرانی و افغانستانی در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی به سرمی‌برند. در چند سال اخیر، به دلیل تحولات صنعتی، استفاده از آجر در ساخت‌وساز کاهش پیدا کرده و به تناوب آن تعداد زیادی از کوره‌های آجرپزی غیرفعال شده‌اند. کارگران این منطقه از سویی نگران ازدست‌دادن شغل خود هستند و از سوی دیگر بحران قاچاق و مواد مخدر بسیاری از مردان را در این منطقه درگیر کرده است. تمام این شرایط دست به دست هم داده‌ تا مادران زیادی در این روستاها به ‌تنهایی و با شرایط سخت اقتصادی بار پرورش کودکان خود را به دوش بکشند. اسنپ با همکاری مؤسسه خیریه «کمک» قصد دارد با اجرای طرح اشتغال‌زایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار دارای کودک در این مناطق زمینه‌ای برای آموزش و تولید کالاهای بافتنی فراهم کند. همچنین این زنان می‌توانند تولیدات خود را در بازارچه‌های خیریه «کمک» به فروش برسانند.
نحوه مشارکت در طرح کمک به اشتغال مادران کم‌برخوردار
برای مشارکت در طرح نیکوکاری جدید اسنپ کافی است به بخش «اسنپ‌کلاب» در اپلیکیشن بروید و در دسته‌بندی «نیکوکاری» طرح «کمک به اشتغال مادران کم‌برخوردار» را انتخاب کنید. اسنپ به ازای هر دو هزار امتیاز چهار هزار تومان به حساب مؤسسه‌ «کمک» برای اجرای این طرح واریز می‌کند.

اسنپ از آغاز طرح «کمک به اشتغال مادران کم‌برخوردار»، به عنوان چهارمین طرح نیکوکاری باشگاه مشتریان خود خبر داد. توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای مادران کم‌برخوردار ساکن در روستاهای اطراف تهران (خاورشهر، محمودآباد و غنی‌آباد) هدف اصلی این طرح است که با همکاری مؤسسه خیریه «حمایت از کودکان بی‌پناه کمک» اجرائی می‌شود. اسنپ از فروردین‌ماه سال جاری به واسطه مسئولیت اجتماعی خود بخش نیکوکاری را به باشگاه مشتریانش اضافه کرده است. کاربران اسنپ در این بخش می‌توانند با استفاده از امتیازهای خود در طرح‌های نیکوکاری مشارکت کنند. در طرح «کمک به اشتغال مادران کم‌برخوردار» کاربران اسنپ می‌توانند با اهدای دو هزار امتیاز خود در این کار خیر مشارکت کنند. به ازای هر دو هزار امتیاز معادل چهار هزار تومان از سوی اسنپ به خیریه «کمک» پرداخت می‌شود.
چرایی و چگونگی حمایت از مادران کم‌برخوردار
در روستاهای محمودآباد، غنی‌آباد و در کوره‌های آجرپزی خاورشهر ساکنان مختلفی از اقوام ایرانی و افغانستانی در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی به سرمی‌برند. در چند سال اخیر، به دلیل تحولات صنعتی، استفاده از آجر در ساخت‌وساز کاهش پیدا کرده و به تناوب آن تعداد زیادی از کوره‌های آجرپزی غیرفعال شده‌اند. کارگران این منطقه از سویی نگران ازدست‌دادن شغل خود هستند و از سوی دیگر بحران قاچاق و مواد مخدر بسیاری از مردان را در این منطقه درگیر کرده است. تمام این شرایط دست به دست هم داده‌ تا مادران زیادی در این روستاها به ‌تنهایی و با شرایط سخت اقتصادی بار پرورش کودکان خود را به دوش بکشند. اسنپ با همکاری مؤسسه خیریه «کمک» قصد دارد با اجرای طرح اشتغال‌زایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار دارای کودک در این مناطق زمینه‌ای برای آموزش و تولید کالاهای بافتنی فراهم کند. همچنین این زنان می‌توانند تولیدات خود را در بازارچه‌های خیریه «کمک» به فروش برسانند.
نحوه مشارکت در طرح کمک به اشتغال مادران کم‌برخوردار
برای مشارکت در طرح نیکوکاری جدید اسنپ کافی است به بخش «اسنپ‌کلاب» در اپلیکیشن بروید و در دسته‌بندی «نیکوکاری» طرح «کمک به اشتغال مادران کم‌برخوردار» را انتخاب کنید. اسنپ به ازای هر دو هزار امتیاز چهار هزار تومان به حساب مؤسسه‌ «کمک» برای اجرای این طرح واریز می‌کند.