|
کدخبر: 302141

علی مطهری:

جنگ قدرت به ضرر مردم است

خبرآنلاین: علی مطهری درباره شرایط امروز دو جناح اصولگرایی و اصلاح‌طلبی گفت: «در بین دو گروه اصلاح‌طلب و اصولگرا افراد و احزابی هستند که از گروه و جناح خود انتقاد می‌کنند و مسئولیت‌پذیر هستند. اگر گروهی سکوت کرده‌اند شاید به این علت باشد که دیگر امیدی به بازگشت به قدرت سیاسی ندارند و تصور می‌کنند راهی برای ورود آنها به حاکمیت نیست و دیگر نمی‌توانند مؤثر باشند». او درباره یکدست‌شدن قوا بیان کرد: «در شرایط فعلی که مجلس و دولت در دست یک گروه خاص است، دیگر بهانه‌ای ندارند که بخواهند بگویند اجازه ندادند ما کار کنیم. دولت گذشته تا‌حدودی می‌توانست این حرف را بزند که اجازه کار‌کردن ندارد؛ چون کارشکنی‌هایی علیه او انجام می‌شد؛ اما دولت فعلی در آینده نمی‌تواند این ادعا را داشته باشد». او ادامه داد: «همین برجامی که مخالفان علیه آن تبلیغات بسیار کردند حالا می‌بینید خود آن مخالفان در‌حال بازگشت به برجام هستند. اگر توافقی صورت بگیرد، مطمئن باشید نه موشکی هوا می‌شود، نه آن را آتش می‌زنند و نه آن را خسارت محض معرفی می‌کنند؛ چون خودشان توافق می‌کنند. اصلا مشکل‌شان همین بود که توافق باید به دست ما انجام شود». این فعال سیاسی درباره علت چنین تغییر رویه‌ای اظهار کرد: «اینها ناشی از کم‌تقوایی است و نشان از این دارد که تقوا میان سیاست‌مداران ما کم است. از نظر این افراد برجام خوب است، اگر خود آنها توافق را انجام دهند و برجام بد است اگر رقیب آنها انجام دهد و در این صورت تلاش می‌کنند آن را منهدم کنند. آن زمان همین کار را انجام دادند. برجام توافق خوبی برای کشور بود و در دو سالی که تا حدی اجرا شد، آثار خوبی داشت و باعث رونق اقتصادی شد، نرخ رشد اقتصادی بالا رفت و تورم پایین آمد؛ اما دیدیم که چگونه زمینه انهدام آن را فراهم کردند». او تصریح کرد: «جنگ قدرت به ضرر مردم است. در این چند سال، بخشی از آنچه مردم تحمل کردند ناشی از جنگ قدرت بود. سیاسیون ما باید تقوای الهی و سیاسی پیدا کنند و مصالح انقلاب، مردم و کشور را بر منافع خود ترجیح دهند و صرف تصاحب قدرت هدف آنها نباشد».

خبرآنلاین: علی مطهری درباره شرایط امروز دو جناح اصولگرایی و اصلاح‌طلبی گفت: «در بین دو گروه اصلاح‌طلب و اصولگرا افراد و احزابی هستند که از گروه و جناح خود انتقاد می‌کنند و مسئولیت‌پذیر هستند. اگر گروهی سکوت کرده‌اند شاید به این علت باشد که دیگر امیدی به بازگشت به قدرت سیاسی ندارند و تصور می‌کنند راهی برای ورود آنها به حاکمیت نیست و دیگر نمی‌توانند مؤثر باشند». او درباره یکدست‌شدن قوا بیان کرد: «در شرایط فعلی که مجلس و دولت در دست یک گروه خاص است، دیگر بهانه‌ای ندارند که بخواهند بگویند اجازه ندادند ما کار کنیم. دولت گذشته تا‌حدودی می‌توانست این حرف را بزند که اجازه کار‌کردن ندارد؛ چون کارشکنی‌هایی علیه او انجام می‌شد؛ اما دولت فعلی در آینده نمی‌تواند این ادعا را داشته باشد». او ادامه داد: «همین برجامی که مخالفان علیه آن تبلیغات بسیار کردند حالا می‌بینید خود آن مخالفان در‌حال بازگشت به برجام هستند. اگر توافقی صورت بگیرد، مطمئن باشید نه موشکی هوا می‌شود، نه آن را آتش می‌زنند و نه آن را خسارت محض معرفی می‌کنند؛ چون خودشان توافق می‌کنند. اصلا مشکل‌شان همین بود که توافق باید به دست ما انجام شود». این فعال سیاسی درباره علت چنین تغییر رویه‌ای اظهار کرد: «اینها ناشی از کم‌تقوایی است و نشان از این دارد که تقوا میان سیاست‌مداران ما کم است. از نظر این افراد برجام خوب است، اگر خود آنها توافق را انجام دهند و برجام بد است اگر رقیب آنها انجام دهد و در این صورت تلاش می‌کنند آن را منهدم کنند. آن زمان همین کار را انجام دادند. برجام توافق خوبی برای کشور بود و در دو سالی که تا حدی اجرا شد، آثار خوبی داشت و باعث رونق اقتصادی شد، نرخ رشد اقتصادی بالا رفت و تورم پایین آمد؛ اما دیدیم که چگونه زمینه انهدام آن را فراهم کردند». او تصریح کرد: «جنگ قدرت به ضرر مردم است. در این چند سال، بخشی از آنچه مردم تحمل کردند ناشی از جنگ قدرت بود. سیاسیون ما باید تقوای الهی و سیاسی پیدا کنند و مصالح انقلاب، مردم و کشور را بر منافع خود ترجیح دهند و صرف تصاحب قدرت هدف آنها نباشد».