|
کدخبر: 301470

محمد مهاجری:

مجلس اقتصاد و کم‌آبی را رها کرده و چسبیده به سگ و گربه مردم

نامه‌نیوز: محمد مهاجری درباره طرح‌های حاشیه‌ساز مجلس گفت: «دو اتفاق باعث شده نمایندگان مجلس به این سمت گرایش پیدا کنند. با روی‌کارآمدن دولت آقای رئیسی، مجلس چون ظرفیت بسیار پایینی دارد و نمی‌تواند برای دولت خیلی عرض‌‌اندام کند، مثلا طرح‌هایی بدهد که دولت بتواند آنها را اجرا کند یا حتی دولت این طرح‌ها را برای اجرا تحویل بگیرد، این مسئله موجب شده مجلس به سمت چنین طرح‌هایی برود. ثانیا مجلسی که برآمده از آرای بسیار پایین مردم باشد، توان کارشناسی و سیاسی مجلس بسیار کمی هم دارد؛ بنابراین در بزنگاه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خیلی نمی‌تواند خودی نشان دهد». او افزود: «نمایندگان مجلس یازدهم به موضوعاتی ورود می‌کنند که حتی به فکر آینده سیاسی خودشان نیستند. طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، یک طرح شکست‌خورده است، هر‌آنچه هم که در‌نهایت به تصویب برسد، در جامعه پذیرفته نخواهد شد و حتی به ضدخودش تبدیل می‌شود؛ به طوری‌که مدافعان این طرح نیز در سطح جامعه قدرت حمایت‌شان را از دست می‌دهند». این فعال سیاسی بیان کرد: «سال‌های سال است که موضوع سگ‌گردانی در جامعه ما وجود دارد، حالا باید برای حل این موضوع زمینه‌ها و نیازهای فرهنگی و اجتماعی آن را تقویت کنیم اما نمایندگان به‌جای این کار می‌خواهند رسیدگی موضوع را به پلیس محول کنند؛ کاری که درباره موضوعاتی همچون مبارزه با ماهواره انجام شد اما به نتیجه نرسید». مهاجری گفت: «وقتی راه درستی برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی انتخاب نمی‌شود، منجر به کاهش اعتماد عمومی به مجلس خواهد شد. معتقدم نباید با یک‌سری طرح‌های غیرکارشناسی برای حکومت دشمن‌تراشی کرد. برای حل موضوعاتی مانند جوانی جمعیت، صیانت از کاربران فضای مجازی و صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک چاره‌ای نیست جز آنکه این موضوعات را به بحث عمومی تبدیل کنیم». مهاجری همچنین گفت: «مجلس باید به جامعه بگوید و توضیح دهد چرا موضوع اشتغال و کم‌آبی را رها کرده و چسبیده است به سگ و گربه مردم. مردم می‌شنوند و اگر احساس همدلی با طرح‌های مجلس کنند قطعا نتیجه تصویب این طرح‌ها خیلی فرق خواهد کرد با زمانی که جامعه با وجود اینکه می‌داند حرف حقی است اما آن را پس بزند».

نامه‌نیوز: محمد مهاجری درباره طرح‌های حاشیه‌ساز مجلس گفت: «دو اتفاق باعث شده نمایندگان مجلس به این سمت گرایش پیدا کنند. با روی‌کارآمدن دولت آقای رئیسی، مجلس چون ظرفیت بسیار پایینی دارد و نمی‌تواند برای دولت خیلی عرض‌‌اندام کند، مثلا طرح‌هایی بدهد که دولت بتواند آنها را اجرا کند یا حتی دولت این طرح‌ها را برای اجرا تحویل بگیرد، این مسئله موجب شده مجلس به سمت چنین طرح‌هایی برود. ثانیا مجلسی که برآمده از آرای بسیار پایین مردم باشد، توان کارشناسی و سیاسی مجلس بسیار کمی هم دارد؛ بنابراین در بزنگاه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خیلی نمی‌تواند خودی نشان دهد». او افزود: «نمایندگان مجلس یازدهم به موضوعاتی ورود می‌کنند که حتی به فکر آینده سیاسی خودشان نیستند. طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، یک طرح شکست‌خورده است، هر‌آنچه هم که در‌نهایت به تصویب برسد، در جامعه پذیرفته نخواهد شد و حتی به ضدخودش تبدیل می‌شود؛ به طوری‌که مدافعان این طرح نیز در سطح جامعه قدرت حمایت‌شان را از دست می‌دهند». این فعال سیاسی بیان کرد: «سال‌های سال است که موضوع سگ‌گردانی در جامعه ما وجود دارد، حالا باید برای حل این موضوع زمینه‌ها و نیازهای فرهنگی و اجتماعی آن را تقویت کنیم اما نمایندگان به‌جای این کار می‌خواهند رسیدگی موضوع را به پلیس محول کنند؛ کاری که درباره موضوعاتی همچون مبارزه با ماهواره انجام شد اما به نتیجه نرسید». مهاجری گفت: «وقتی راه درستی برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی انتخاب نمی‌شود، منجر به کاهش اعتماد عمومی به مجلس خواهد شد. معتقدم نباید با یک‌سری طرح‌های غیرکارشناسی برای حکومت دشمن‌تراشی کرد. برای حل موضوعاتی مانند جوانی جمعیت، صیانت از کاربران فضای مجازی و صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک چاره‌ای نیست جز آنکه این موضوعات را به بحث عمومی تبدیل کنیم». مهاجری همچنین گفت: «مجلس باید به جامعه بگوید و توضیح دهد چرا موضوع اشتغال و کم‌آبی را رها کرده و چسبیده است به سگ و گربه مردم. مردم می‌شنوند و اگر احساس همدلی با طرح‌های مجلس کنند قطعا نتیجه تصویب این طرح‌ها خیلی فرق خواهد کرد با زمانی که جامعه با وجود اینکه می‌داند حرف حقی است اما آن را پس بزند».