|

احتمال تزریق دوز یادآور واکسن کرونا برای همه در ۱۴۰۱

دکتر محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: فرض کنید ۲۵۰ سال پیش وقتی آبله، طاعون یا وبا می‌آمد، کاری نمی‌توانستند انجام دهند؛ ‌ولی این بیماری‌ها نسل بشر را منقرض نکرد؛ بلکه آن‌قدر افراد مبتلا شدند که دیگر بیماری به شکل بومی در‌می‌آمد. درمورد کرونا هم این اتفاق می‌تواند بیفتد و اگر کاری نکنیم، همان اتفاق می‌افتد؛ اما با دسترسی به واکسن یک ابزار برای جلوگیری از شرایط سخت داریم. او افزود: تقریبا ۸۵ درصد مردم واکسن زده‌اند و ۱۵ درصد واکسن نزده‌اند؛ اما در‌ حال‌ پیشرفت هستیم و اگر موج دیگری بیاید، مابقی به‌سرعت مراجعه می‌کنند. وزن موافقان و مخالفان را در نظر بگیریم. اینکه بگوییم موافقان تزریق واکسن را که ۹۵ درصد هستند، یک سو و مخالفان پنج‌درصدی را یک سو قرار دهیم و مناظره شکل گیرد، هویت‌بخشی به مخالفان واکسن است که سبب گمراهی بیننده و شنونده می‌شود. او درباره میزان واکسنی که تاکنون در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است، گفت: برنامه‌ریزی وزارت بهداشت برای واکسیناسیون جمعیت هدف یعنی صد درصد گروه هدف است که فعلا بالای ۱۲ سال است. بر این مبنا میزان واکسن مورد نیاز تا پایان سال تأمین شده است. تا امروز سینوفارم ۱۳۱ میلیون دوز، اسپوتنیک چهار میلیون دوز، واکسن کووکسین بهارات یک میلیون و ۱۲۵ هزار دوز، آسترازنکا ۱۲ میلیون دوز، برکت ۱۱.۵ میلیون دوز و پاستوکووک یک میلیون و ۷۰۰ هزار دوز و پاستوکووک پلاس ۲۰۰ هزار دوز دریافت کردیم. واکسن اسپایکوژن هم در دو محموله نزدیک شش میلیون واحد مصرف دریافت کردیم. از واکسن فخراوَک و کووپارس هنوز چیزی تحویل نداده‌اند. او درباره تزریق دوز یادآور نیز گفت: کارکنان نظام سلامت، کارکنان مراکز نگهداری معلولان جسمی و ذهنی، جانبازان بالای ۵۰ درصد و... باید بعد از شش ماه از تزریق دوز دوم، واکسن یادآور دریافت کنند؛ همچنین کسانی که واکسن‌های غیرفعال مثل سینوفارم، برکت و بهارات دریافت کردند، نوبت سوم را پس از چهار ماه تزریق کنند. بر مبنای این نیاز در مجموع نزدیک ۱۶۷ میلیون دوز تأمین شده که پاسخ‌گوی نیاز برآورد‌شده فعلی ماست. برای ۱۴۰۱ هم احتمالا نیاز باشد همه مردم را یک نوبت دوز یادآور تزریق کنیم‌ که با ظرفیت تولید داخل پیش‌بینی می‌کنیم نیازی به واردات نباشد.

دکتر محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: فرض کنید ۲۵۰ سال پیش وقتی آبله، طاعون یا وبا می‌آمد، کاری نمی‌توانستند انجام دهند؛ ‌ولی این بیماری‌ها نسل بشر را منقرض نکرد؛ بلکه آن‌قدر افراد مبتلا شدند که دیگر بیماری به شکل بومی در‌می‌آمد. درمورد کرونا هم این اتفاق می‌تواند بیفتد و اگر کاری نکنیم، همان اتفاق می‌افتد؛ اما با دسترسی به واکسن یک ابزار برای جلوگیری از شرایط سخت داریم. او افزود: تقریبا ۸۵ درصد مردم واکسن زده‌اند و ۱۵ درصد واکسن نزده‌اند؛ اما در‌ حال‌ پیشرفت هستیم و اگر موج دیگری بیاید، مابقی به‌سرعت مراجعه می‌کنند. وزن موافقان و مخالفان را در نظر بگیریم. اینکه بگوییم موافقان تزریق واکسن را که ۹۵ درصد هستند، یک سو و مخالفان پنج‌درصدی را یک سو قرار دهیم و مناظره شکل گیرد، هویت‌بخشی به مخالفان واکسن است که سبب گمراهی بیننده و شنونده می‌شود. او درباره میزان واکسنی که تاکنون در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است، گفت: برنامه‌ریزی وزارت بهداشت برای واکسیناسیون جمعیت هدف یعنی صد درصد گروه هدف است که فعلا بالای ۱۲ سال است. بر این مبنا میزان واکسن مورد نیاز تا پایان سال تأمین شده است. تا امروز سینوفارم ۱۳۱ میلیون دوز، اسپوتنیک چهار میلیون دوز، واکسن کووکسین بهارات یک میلیون و ۱۲۵ هزار دوز، آسترازنکا ۱۲ میلیون دوز، برکت ۱۱.۵ میلیون دوز و پاستوکووک یک میلیون و ۷۰۰ هزار دوز و پاستوکووک پلاس ۲۰۰ هزار دوز دریافت کردیم. واکسن اسپایکوژن هم در دو محموله نزدیک شش میلیون واحد مصرف دریافت کردیم. از واکسن فخراوَک و کووپارس هنوز چیزی تحویل نداده‌اند. او درباره تزریق دوز یادآور نیز گفت: کارکنان نظام سلامت، کارکنان مراکز نگهداری معلولان جسمی و ذهنی، جانبازان بالای ۵۰ درصد و... باید بعد از شش ماه از تزریق دوز دوم، واکسن یادآور دریافت کنند؛ همچنین کسانی که واکسن‌های غیرفعال مثل سینوفارم، برکت و بهارات دریافت کردند، نوبت سوم را پس از چهار ماه تزریق کنند. بر مبنای این نیاز در مجموع نزدیک ۱۶۷ میلیون دوز تأمین شده که پاسخ‌گوی نیاز برآورد‌شده فعلی ماست. برای ۱۴۰۱ هم احتمالا نیاز باشد همه مردم را یک نوبت دوز یادآور تزریق کنیم‌ که با ظرفیت تولید داخل پیش‌بینی می‌کنیم نیازی به واردات نباشد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها