|
کدخبر: 297976

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

نیروی دریایی ارتش، استکبار جهانی را دچار ابهام راهبردی کرد

ایسنا: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: مأموریت راهبردی ناوگروه هفتادوپنجم نیروی دریایی، استکبار جهانی را دچار ابهام راهبردی کرد. امیر سرلشکر موسوی صبح دیروز در مراسم استقبال از ناوگروه هفتادوپنجم نیروی دریایی ارتش، اظهار کرد: بعد از پیام بزرگوارانه و محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب و گزارش ممتاز فرمانده ناوگروه جای کلام دیگری در این مراسم بسیار مهم باقی نمی‌ماند. وی ادامه داد: همه به خاطر دارند که فرماندهی معظم کل قوا برای اولین بار در آذر‌سال ۹۰ ایده رفتن به اقیانوس اطلس را تأیید کردند و در آذر ۹۵ مجددا بر این مسئله تأکید کردند و اینک خدای بزرگ را شاکریم که به دریادلان ایران توفیق داد دماغه امید نیک را در بدترین شرایط جوی و عملیات سیاسی و روانی دشمن دور بزنند و وارد اقیانوس اطلس شوند و فرمان مقام معظم رهبری را اجرائی کنند.

ایسنا: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: مأموریت راهبردی ناوگروه هفتادوپنجم نیروی دریایی، استکبار جهانی را دچار ابهام راهبردی کرد. امیر سرلشکر موسوی صبح دیروز در مراسم استقبال از ناوگروه هفتادوپنجم نیروی دریایی ارتش، اظهار کرد: بعد از پیام بزرگوارانه و محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب و گزارش ممتاز فرمانده ناوگروه جای کلام دیگری در این مراسم بسیار مهم باقی نمی‌ماند. وی ادامه داد: همه به خاطر دارند که فرماندهی معظم کل قوا برای اولین بار در آذر‌سال ۹۰ ایده رفتن به اقیانوس اطلس را تأیید کردند و در آذر ۹۵ مجددا بر این مسئله تأکید کردند و اینک خدای بزرگ را شاکریم که به دریادلان ایران توفیق داد دماغه امید نیک را در بدترین شرایط جوی و عملیات سیاسی و روانی دشمن دور بزنند و وارد اقیانوس اطلس شوند و فرمان مقام معظم رهبری را اجرائی کنند.